Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_157 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_157
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou, Dubodiel 335
28. September 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
029/§ 52a/2016/ŠR/TN
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Základná škola s materskou školou Dubodiel
31. August 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
18 / § 50j/NS 2015/TN
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Základná škola s materskou školou Dubodiel
17. Jún 2015
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_ANG_BB_TN_322
2015_MPC_ANG_BB_TN_322
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s MŠ
17. Jún 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
2015_PKR_GR_010-275
736,80 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s MŠ, Dubodiel
11. August 2012
Darovacia zmluva B-2011/1566-036129763
B-2011/1566-036129763
0,00 € Ústav informacií a prognóz školstva Základná škola s materskou školou