Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2018
Kúpna zmluva
Z201833466_Z
176 900,00 € MEVA-SK s.r.o. Rožňava Združenie obcí Mikroregión Machnáč-Inovec
26. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201735260_Z
181 800,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Združenie obcí Mikroregión Machnáč-Inovec