Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
40/2023-25/2023/
1 310,00 € Nadácia Orange Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
24. November 2023
Poistenie majetku a zdpovednosti za škodu
39/2023-2409306123
17 268,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
16. November 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
37/2023
0,00 € Futbalový klub TJ Veľké Bierovce - Opatovce Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
16. November 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
35/2023
0,00 € OŠK Trenčianske Stankovce Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
16. November 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
36/2023
0,00 € OŠK Trenčianske Stankovce Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
16. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
38/2023
0,00 € Mário Kadák Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
6. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov
33/2023
4 902,50 € Základná umelecká škola Nemšová Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
6. Október 2023
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
34/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
5. Október 2023
Úrazové poistenie žiakov - 118 (poistenie vecí žiakov pre prípad odcudzenia)
32/2023-111115086
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
30/2023
0,00 € Mgr. Jana Sedláčková Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
2. Október 2023
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
31/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
2. Október 2023
Kolektívna zmluva na roky 2023 - 2025
32/2023
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ J. Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce 405 Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
29/2023
0,00 € TJ SOKOL Trenčianske Stankovce Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
22. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
27/2023
0,00 € Mgr. Veronika Križková Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
22. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
28/2023
0,00 € TJ SOKOL Trenčianske Stankovce Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
18. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
26/2023
0,00 € Folklórny súbor ROZVADŽAN, občianske združenie Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
6. September 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
23/2023-2426
0,00 € INTA, s.r.o. Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
6. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
25/2023
0,00 € Mgr. Zuzana Trlicová Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
6. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
24/2023
0,00 € Tanáč Tibor a neorganizovaní stolní tenisti Trenčianskych Stankoviec Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
21. August 2023
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve
22/2023-2023/49/6
3 240,00 € EU-Fondy s.r.o. Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405