Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2023
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 OZ
1423 107
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Šípkov
13. Apríl 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0418
0,00 € DataCentrum (DEUS) Obec Šípkov