Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
3/2024
3 042,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Nová Ves nad Váhom
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
3240357
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Nová Ves nad Váhom
14. Marec 2024
Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva
2/2024
0,00 € HUMANA People to People Slovakia, občianske združenie Obec Nová Ves nad Váhom
14. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
1/2024
0,00 € MK hlas s.r.o. Obec Nová Ves nad Váhom
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/524
6 400,00 € Ministerstvo financií SR Obec Nová Ves nad Váhom
30. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DCI1-91-108
3964/2023
7 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Nová Ves nad Váhom
18. Október 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-TN-VO-246-077/2023
KRHZ-TN-VO-246-077/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Nová Ves nad Váhom
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
302091DCI1
7 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Nová Ves nad Váhom
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
3230351
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Nová Ves nad Váhom
6. Apríl 2023
Zmluva o dielo
4/2023
800,00 € Bánovská Regionálna rozvojová agentúra Obec Nová Ves nad Váhom
16. Február 2023
Dodatok k zmluve o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2019-11-21vs7
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o Obec Nová Ves nad Váhom
16. Február 2023
Dodatok k zmluve o aktualizácii programov
A/1613/03/2008
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o Obec Nová Ves nad Váhom
7. Február 2023
Dodatok k zmluve o prevádzkovaní a nájme obecného vodovodu a verejnej kanalizácie
1/2023
0,00 € OVKS Sochoň, s.r.o. Obec Nová Ves nad Váhom
26. Október 2022
Z M L U V A č. E3574 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E3574 08U01
Doplnená
148 010,00 € Environmentálny fond Obec Nová Ves nad Váhom
8. September 2022
Zmluva o dielo
4/2022
215 191,08 € AQUA-Kubiš s.r.o. Obec Nová Ves nad Váhom
4. August 2022
Zmluva o grantovom účte
3/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Nová Ves nad Váhom
29. Jún 2022
Zmluva o pôžičke
2/2022
3 000,00 € OVKS Sochoň, s.r.o. Obec Nová Ves nad Váhom
29. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1/2022
3 600,00 € N.M.-Audit, spol. s.r.o. audítorská spoločnosť Obec Nová Ves nad Váhom
21. December 2020
Darovacia zmluva č. KRHZ-TN-VO-311-003/2020
KRHZ-TN-VO-311-003/2020
65 378,60 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Nová Ves nad Váhom
25. Október 2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-255-046/2018
KRHZ-TN-255-046/2018
12 647,54 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Nová Ves nad Váhom