Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
109420/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Prestavlky
24. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
107002/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Prestavlky
10. Jún 2024
Zmluva o dielo
016/2024
156 657,07 € PDP s.r.o. Obec Prestavlky
16. Máj 2024
Kúpna zmluva zo dňa 15.05.2024
015/2024
4 705,00 € Ján Beňo a Viera Beňová, Prestavlky Obec Prestavlky
9. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 230707 08U02 o poskytnutí podpory z EF
D1/2024
326 684,00 € Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, Bratislava Obec Prestavlky
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí technickej aplikácie a technickej podpory
013/2024
496,00 € LOTIQ s.r.o., Martin Obec Prestavlky
9. Máj 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
014/2024
2 255,00 € EMPRALDI, OZ, Prestavlky, Horná Trnávka 97 Obec Prestavlky
7. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
108794/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Prestavlky
30. Apríl 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE č. 230707 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230707 08U02
0,00 € Environmentálny fond Obec Prestavlky
29. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 10/2023
012/2024
260 500,00 € RAVOZA s.r.o., Vinné Obec Prestavlky, Prestavlky 226, 96601
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. 11/2024/ŽoPPM
011/2024
2 400,00 € INSUCCOR s.r.o., Banská Bystrica Obec Prestavlky
5. Apríl 2024
Zmluva č. 1424 622 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
010/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Prestavlky
5. Apríl 2024
Zmluva o dielo 2/2024
009/2024
11 547,80 € PROFIL INVEST 11 s.r.o. Obec Prestavlky
5. Apríl 2024
Dohoda č. 24/27/054/24 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
008/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Štiavnica Obec Prestavlky
5. Apríl 2024
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 21.02.2024
02/2024
0,00 € Peter Michalov a Renáta Michalová Obec Prestavlky
19. Marec 2024
Zmluva o dielo
007/2024
370,00 € Miroslav Gallo Obec Prestavlky
19. Marec 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20241542_Z
006/2024
3 595,30 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava Obec Prestavlky
19. Marec 2024
Kúpna zmluva č. Z20241542_Z zo dňa 07.03.2024
005/2024
3 595,30 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava Obec Prestavlky
7. Marec 2024
Kúpna zmluva
Z20241542_Z
3 595,30 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Prestavlky
4. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 10/2023 uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 10/2023 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
260 500,00 € RAVOZA s.r.o. Obec Prestavlky