Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
031/2023
400,00 € Flash-ZH s.r.o., Žiar nad Hronom Obec Prestavlky
8. November 2023
Dohoda č. 23/27/045/442 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
028/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Prestavlky
8. November 2023
Dohoda č. 23/27/010/26
027/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Prestavlky
8. November 2023
Učebná zmluva č. 01/2023/UZ
026/2023
0,00 € Milan Ďuriš a Ing. Mária Ďurišová, Horná Ždaňa Obec Prestavlky
8. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
025/2023
1 000,00 € OZ Telovýchovná Jednota Prestavlky Obec Prestavlky
8. November 2023
Zmluva o dielo 01/2023
030/2023
23 800,86 € Rastislav Luther - LUTHER Obec Prestavlky
8. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
029/2023
200,00 € Mgr. Bronislava Šajgalíková, Dolná Ždaňa Obec Prestavlky
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DBS6 -91-108
3256/2023
13 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Prestavlky
12. September 2023
Poistná zmluva ProFi Extra - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
024/2023
73,68 € Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, Bratislava Obec Prestavlky
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
022/2023
1 000,00 € OZ Telovýchovná Jednota Prestavlky Obec Prestavlky
21. August 2023
ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2023
021/2023
20 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Obec Prestavlky
21. August 2023
Darovacia zmluva
019/2023
500,00 € Prvá slovenská propánbutánová spoločnosť a.s., Žiar nad Hronom Obec Prestavlky
21. August 2023
Darovacia zmluva
020/2023
1 500,00 € Lesné spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Prestavlky Obec Prestavlky
21. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
023/2023
13 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Prestavlky
21. August 2023
Darovacia zmluva
018/2023
600,00 € M&J Business, s.r.o., Stará Kremnička Obec Prestavlky
21. August 2023
Zmluva č. 443/2032/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
017/2023
3 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Prestavlky
17. August 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103244/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Prestavlky
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
014/2023
1 000,00 € OZ CHOTÁR Prestavlky - Horná Trnávka Obec Prestavlky
20. Jún 2023
Darovacia zmluva
016/2023
2 500,00 € STAF Automation, s.r.o., Banská Bystrica Obec Prestavlky
20. Jún 2023
Darovacia zmluva
015/2023
3 500,00 € DLOU TECHNOLOGY, spol. s r.o., Žilina Obec Prestavlky