Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104337/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lovča
1. December 2023
Darovacie zmluva č. 41/2023
41/2023
400,00 € NADÁCIA TUBAPACK Obec Lovča
6. November 2023
Dohoda č. 23/27/010/13
23/27/010/13
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Lovča
30. Október 2023
Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva číslo: OP-23-420
OP-23-420
230,00 € SmartBooks, a.s. Obec Lovča
17. Október 2023
Dohoda o vystavovaní a zasielaní elektronických faktúr
250/2023
0,00 € Technické služby - Žiar nad Hronom Obec Lovča
5. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202523
RA-SNCA/20202523
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikovanej autority Obec Lovča
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/27/054/465
205,32 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Lovča
30. August 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 8/2023
8/2023
0,00 € DOBROTA, a.s. Obec Lovča
30. August 2023
Zmluva o spolupráci
ZOS 030/2023
600,00 € Pohronské osvetové stredisko Obec Lovča
24. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DAS9-91-108
2616/2023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lovča
17. August 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103250/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lovča
7. August 2023
Zmluva č. 439/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
439/2023/ODDDO
2 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Lovča
26. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DAS9-91-108
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lovča
28. Jún 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov - PUPN
23/27/054/420
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Lovča
27. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Lovča
19. Máj 2023
Servisná zmluva PROFI č. 230501
230501
0,00 € Peter Straňák PROFI-SERVIS Obec Lovča
16. Máj 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
00320820
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Lovča
16. Máj 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
500,00 € Mgr. Tomáš Mrázek Obec Lovča
10. Máj 2023
Profi - kamerovný systém
2407425159
177,75 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Lovča
10. Máj 2023
Profi Extra - kosačka, mulčovač
2408989455
382,56 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Lovča