Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2023
Dohoda č. 23/27/010/15
Dohoda č. 23/27/010/15
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Janova Lehota
24. Október 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021T525-211-17 zo dňa 19.8.2019
3703/2023
815 160,01 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Janova Lehota
23. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021T525-211-17
IROP-Z-302021T525-211-17
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Janova Lehota
20. Október 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001197-059
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001197-059_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Janova Lehota
12. Október 2023
Dohoda o vystavovaní a zasielaní elektronických faktúr
Dohoda o vystavovaní a zasielaní elektronických faktúr
0,00 € Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Obec Janova Lehota
11. September 2023
Dohoda o vystavovaní a zasielaní elektronických faktúr
Dohoda T+T, a.s.
0,00 € T+T, a.s. Obec Janova Lehota
5. September 2023
Kúpna zmluva 5/2023
5/2023
Doplnená
6 030,00 € Jozef Bodor Obec Janova Lehota
23. August 2023
Zmluva o vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu
Zmluva o vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti
0,00 € Obec Kosorín Obec Janova Lehota
23. August 2023
Zmluva o dielo č. 2023/DE/01/012
2023/DE/01/012
81 665,23 € STRABAG s.r.o. Obec Janova Lehota
17. August 2023
Kúpna zmluva 4/2023
Kúpna zmluva 4/2023
590,00 € Ing. Martina Beňová Obec Janova Lehota
17. August 2023
Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
1371/2023/ORRUP
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Janova Lehota
9. August 2023
Kúpna zmluva 3/2023
3/2023
10,00 € Janka Bernáthová Obec Janova Lehota
2. August 2023
Zmluva o pripojení č. T20230077
T20230077
0,00 € Net PRO sk s.r.o. Obec Janova Lehota
2. August 2023
Zmluva o pripojení č. T20230078
T20230078
0,00 € Net PRO.sk s.r.o. Obec Janova Lehota
13. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (grantová zmluva)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
3 000,00 € Občianske združenie CLARUS Obec Janova Lehota
6. Júl 2023
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
10470000
0,00 € WEBY GROUP, s.r.o. Obec Janova Lehota
26. Jún 2023
Kúpna zmluva 2/2023
Kúpna zmluva 3/2023
300,00 € Roman Bazalík Obec Janova Lehota
23. Jún 2023
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
Nájomná zmluva - Fujačeková
0,00 € Renata Fujačeková Obec Janova Lehota
19. Jún 2023
Zmluva č. 922/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
Zmluva č. 922/2023/ODDDO
2 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Janova Lehota
1. Jún 2023
Kúpna zmluva 2/2021
Kúpna zmluva 2/2021
Doplnená
0,00 € Eugen Lieskovec Obec Janova Lehota