Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Dodatok č. 2 k ZoD 02/2023
1061
0,00 € Stavebný sociálny podnik s.r.o. – r.s.p. Obec Bzovík
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k ZoD 02/2023
1051
0,00 € Stavebný sociálny podnik s.r.o. – r.s.p. Obec Bzovík
19. Október 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001197-013
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001197-013_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Bzovík
25. September 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103562/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bzovík
25. September 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103588/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bzovík
25. August 2023
ZMLUVA O DIELO č. UB-01/2023/ZoD
ZMLUVA O DIELO
0,00 € EKO-PLAN, s.r.o. Obec Bzovík
24. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DAM2-91-108
2654/2023
7 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Bzovík
16. August 2023
Zmluva o nájme pozemku č. 01/2023
01/2023
0,00 € Obvodná poľovnícka komora Obec Bzovík
15. August 2023
Zmluva č. 134/2023/06 o čistení zvážaných odpadových vôd
134/2023/06
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Bzovík
14. August 2023
Dodatok 2 IROP-CLLD-X178-512-002-003
1023
0,00 € Miestna akčná skupina Hontiansko–Novohradské partnerstvo Obec Bzovík
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z302091DAM2-91-108
IROP-Z302091DAM
7 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizác Obec Bzovík
5. Júl 2023
Mandátna zmluva č. 01/2023 MZ
01/2023 MZ
0,00 € Ing. Igor Kokavec – K.ING. Obec Bzovík
28. Jún 2023
Zmluva o dielo - Stavebný sociálny podnik s.r.o. - r.s.p.
02/2023
56 182,67 € Stavebný sociálny podnik s.r.o. – r.s.p. Obec Bzovík
28. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023/ZoD
1/2023/ZoD
5 820,00 € Ing. arch. Ivan Supuka – TRIA, projekčný ateliér Obec Bzovík
23. Jún 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov na účely usporiadania verejného podujatia s názvom Festival Stredovek.sk
1001
0,00 € STREDOVEK.SK, občianske združenie Obec Bzovík
23. Jún 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2409054145
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štát Obec Bzovík
3. Máj 2023
Dodatok č. 1 k ZoD č. 04/2020 zo dňa 13.05.2023
985
0,00 € Strabag s.r.o. Obec Bzovík
20. Apríl 2023
Darovacia zmluva
981
0,00 € SHP Harmanec, a.s. Obec Bzovík
27. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 30.12.2022
968
0,00 € Michal PAVLENDA DOM-FARMA-ZÁHRADA Obec Bzovík
27. Marec 2023
DODATOK Č. 01 k Zmluve o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19860
D01_ MK-4750/20
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Bzovík