Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby
OU-39-01-AS/2023
0,00 € Lesné pozemkové spoločenstvo Dunajov Obec Dunajov
30. November 2023
Zmluva na údržbu verejného osvetlenia a obecného rozhlsu
OU-39-02-AS/2023
0,00 € Lesné pozemkové spoločenstvo Dunajov Obec Dunajov
27. November 2023
Zmluva o vydaní a používaní certifikátu pre elektronickú pečať.
OÚ-164-01-AS/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Dunajov
16. November 2023
Dohoda č. 23/19/010/10
OCU-168-01-VQ/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Čadca Obec Dunajov
8. November 2023
Zámenná zmluva
OU-33-04-TE/2023
0,00 € Obec Dunajov Anna Janišová
17. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302091DFF6-91-108
3516/2023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Dunajov
5. Október 2023
Zmluva o aktualiyácii programov
OU-37-02-YC/2023
708,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Dunajov
21. September 2023
Zmluva o dielo
OU-99-05-AS/2023
3 613,43 € TEMPRO-stavebná firma Obec Dunajov
21. September 2023
Darovacia zmluva
OU-102-01-AS
150,00 € COOP Jednota Čadca Obec Dunajov
21. September 2023
Kúpna zmluva
OU-76-01-AS/2023
300,00 € Ľubomír Švaňa Obec Dunajov
21. September 2023
Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb
OU-102-02-AS/2023
0,00 € TES Media Obec Dunajov
21. September 2023
Zmluva o spolupráci
OU-102-03-AS
300,00 € Obec Dunajov PROWindows s.r.o
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb a dodávke tovaru a Licenčná zmluva č. Z024-23
OU-146-AS/2023
3 277,00 € MIM s.r.o Obec Dunajov
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z-302091DFF6-91-108
10 400,00 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie slovenskej republiky Obec Dunajov
16. August 2023
NZ č. 813630004-4-2023-NZP, k.ú. Dunajov
NZ č. 813630004-4-2023-NZP
50,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Dunajov
19. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
OU-101-001-As14/2023
0,00 € IMPLEA Obec Dunajov
19. Júl 2023
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta
494 - hrobove miesta
0,00 € Obec Dunajov Lenka Valiašková
19. Júl 2023
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta
493- hrobové miesto
0,00 € Obec Dunajov Obec Dunajov
18. Júl 2023
Zmluva o združenej dodávke regulovanej elektriny
OU-52-02-AS/2023
0,00 € SSE a.s Obec Dunajov
18. Máj 2023
Dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
OU-58-AS/2023
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Dunajov