Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
DOHODA č.23/19/010/16
23/19/010/16
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca Obec Dlhá nad Kysucou
2. Október 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004460-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004460-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Dlhá nad Kysucou
11. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DAB1 -91-108
2960/2023
28 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Dlhá nad Kysucou
3. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DAB1-91-108
28 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Dlhá nad Kysucou
17. Júl 2023
Príloha k zmluve č.1
ZSV1026201502
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Dlhá nad Kysucou
17. Júl 2023
Licenčná zmluva
17072023
0,00 € eSYST,s.r.o. Obec Dlhá nad Kysucou
27. Apríl 2023
Municipálny úver-Univerzál Zmluva o úvere č.31/008/19
31/008/19
0,00 € Prima Banka Slovensko a.s. Obec Dlhá nad Kysucou
27. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky č.31/008/19
31/008/19
0,00 € Prima Banka Slovensko a.s. Obec Dlhá nad Kysucou
27. Apríl 2023
Zmluva o termínovanom úvere č.31/007/14
31/007/14
0,00 € Prima Banka Slovensko a.s. Obec Dlhá nad Kysucou
27. Apríl 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
ZLP-00313998
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS Obec Dlhá nad Kysucou
27. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
0,00 € Štatistický úrad SR Obec Dlhá nad Kysucou
25. Apríl 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM
ZL-2023-035
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Dlhá nad Kysucou
18. November 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
700/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Dlhá nad Kysucou
19. Február 2013
Darovacia zmluva
SAŽP USTREDIE/2013/10
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Dlhá nad Kysucou
29. December 2011
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu: 2. realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
1679/2011
20 000,00 € Úrad vlády SR Obec Dlhá nad Kysucou