Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
6/2023
0,00 € Spoločný obecný úrad Obec Špania Dolina
30. Máj 2023
Kúpna zmluva č 3
3
1 782,12 € A - Jorvik, s.r.o. Obec Špania Dolina
29. Máj 2023
Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2023
852/2023/ODDDO
350,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Špania Dolina
17. Máj 2023
Zmluva o spolupráci a propagácii
62023
1 250,00 € Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu Obec Špania Dolina
28. Apríl 2023
Dohoda o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
32023
0,00 € Ing.arch. Ľubomír Keleman - OSO Obec Špania Dolina
20. Marec 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov a pomocného múzejného materiálu
16/2023
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Obec Špania Dolina
20. Marec 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov_Obec Špania Dolina
16/2023
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Obecný úrad Špania Dolina
1. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
2023
78,00 € URBÁNI&Partners s.r.o. Obec Špania Dolina
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
24092023
3 000,00 € Nadácia SPP Obec Špania Dolina
25. Január 2023
Zmluva o dodávke softwérových produktov a poskytovaní servisných služieb
00313858/000/2023
158,40 € INISOFT s.r.o. Obec Špania Dolina
25. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby pri zbere odvoze a likvidáciu odpadu
dodatok č.1 k zmluve zo dňa 1.5.2022
0,00 € Marius Pedersen Obec Špania Dolina
21. December 2022
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22/26/012/19
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Špania Dolina
21. December 2022
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA č. 22/26/010/7
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Špania Dolina
16. December 2022
Kúpna zmluva
1/2022
1 800,00 € DHZ Kráľová studňa Obec Špania Dolina
24. Jún 2022
zmluve o dielo a poskytovanie servisných služieb
dodatok č.2
0,00 € Bio-Nexus SK s.r.o. Obec Špania Dolina
11. Máj 2022
Zmluva o spolupráci a propagácii
22022
1 500,00 € Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu Obec Špania Dolina
29. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere, odvoze a likvidácii odpadu
4278201
22 000,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Špania Dolina
19. Október 2021
Zmluva č. 154/POD-601/21 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
SAŽP SE/POD/2021/12
5 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Špania Dolina
6. September 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
89937/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Špania Dolina
27. Júl 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
82500/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Špania Dolina