Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
MK-7057/2022-180
8 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Špania Dolina
26. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CYK1-91-108
3769/2023
23 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Špania Dolina
11. Október 2023
Zmluva o dielo " Výmena dverí na objekte Obecného úradu Špania Dolina
4/2023
11 165,76 € Miroslav Hagar DREVIS Obec Špania Dolina
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2023
MK-7057/2022-180
8 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Špania Dolina
4. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-7302091cyk1-91-108
23 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Špania Dolina
28. August 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane verejného zdravia na miestnej úrovni
1054/2023/ORA
1 526,32 € Mesto Banská Bystrica Obec Špania Dolina
17. Júl 2023
Nájomná zmluva
272023
1 680,00 € Slovenská republika konajúca správcom Rudné bane, štátny podnik Obec Špania Dolina
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
1423528
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Špania Dolina
5. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
6/2023
0,00 € Spoločný obecný úrad Obec Špania Dolina
30. Máj 2023
Kúpna zmluva č 3
3
1 782,12 € A - Jorvik, s.r.o. Obec Špania Dolina
29. Máj 2023
Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2023
852/2023/ODDDO
350,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Špania Dolina
17. Máj 2023
Zmluva o spolupráci a propagácii
62023
1 250,00 € Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu Obec Špania Dolina
28. Apríl 2023
Dohoda o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
32023
0,00 € Ing.arch. Ľubomír Keleman - OSO Obec Špania Dolina
20. Marec 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov a pomocného múzejného materiálu
16/2023
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Obec Špania Dolina
20. Marec 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov_Obec Špania Dolina
16/2023
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Obecný úrad Špania Dolina
1. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
2023
78,00 € URBÁNI&Partners s.r.o. Obec Špania Dolina
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
24092023
3 000,00 € Nadácia SPP Obec Špania Dolina
25. Január 2023
Zmluva o dodávke softwérových produktov a poskytovaní servisných služieb
00313858/000/2023
158,40 € INISOFT s.r.o. Obec Špania Dolina
25. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby pri zbere odvoze a likvidáciu odpadu
dodatok č.1 k zmluve zo dňa 1.5.2022
0,00 € Marius Pedersen Obec Špania Dolina
21. December 2022
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22/26/012/19
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Špania Dolina