Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Zmluva o úprave práv a povinností v rámci organizácie podujatia NAŠE MESTO
NM24_135
70,00 € Nadácia Pontis Obec Špania Dolina
20. Máj 2024
Zmluva o postúpení práv a povinnosti k zmluveč o dielo č. 1/2018
1/2018
11 000,00 € Ing.Arch.Ivan Supuka - TRIA , projekčný atelier Obec Špania Dolina
30. Apríl 2024
zmluva o poskytovaní služby platenia parkovného prostredníctvom SMS
12024
0,00 € MobileTech, s.r.o. Obec Špania Dolina
26. Marec 2024
poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
1424 511
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Špania Dolina
6. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb uzavretú podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
7/2024
960,00 € Zuzana Šimšíková Ing Obec Špania Dolina
29. December 2023
Zámenná zmluva podľa § 611 zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka
82023
0,00 € Henrich Hlocký a Zuzana Hlocký Obec Špania Dolina
13. December 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA č. 23/268010/21
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Špania Dolina
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
72023
960,00 € Ing. Zuzana Šimšíková, Obec Špania Dolina
8. November 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
MK-7057/2022-180
8 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Špania Dolina
26. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CYK1-91-108
3769/2023
23 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Špania Dolina
11. Október 2023
Zmluva o dielo " Výmena dverí na objekte Obecného úradu Špania Dolina
4/2023
11 165,76 € Miroslav Hagar DREVIS Obec Špania Dolina
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2023
MK-7057/2022-180
8 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Špania Dolina
4. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-7302091cyk1-91-108
23 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Špania Dolina
28. August 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane verejného zdravia na miestnej úrovni
1054/2023/ORA
1 526,32 € Mesto Banská Bystrica Obec Špania Dolina
17. Júl 2023
Nájomná zmluva
272023
1 680,00 € Slovenská republika konajúca správcom Rudné bane, štátny podnik Obec Špania Dolina
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
1423528
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Špania Dolina
5. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
6/2023
0,00 € Spoločný obecný úrad Obec Špania Dolina
30. Máj 2023
Kúpna zmluva č 3
3
1 782,12 € A - Jorvik, s.r.o. Obec Špania Dolina
29. Máj 2023
Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2023
852/2023/ODDDO
350,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Špania Dolina
17. Máj 2023
Zmluva o spolupráci a propagácii
62023
1 250,00 € Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu Obec Špania Dolina