Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva č. 65/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
86/2023
45,00 € A.Dziacka Obec Veľké Bierovce
21. September 2023
Zmluva č. 253/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
85/2023
20,00 € A. Dziacka Obec Veľké Bierovce
11. September 2023
Zmluva o zabezpečení spätného zberu použitého textilu
84/2023
0,00 € EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z. Obec Veľké Bierovce
6. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
83/2023
1 019,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Veľké Bierovce
2. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CZN1-91-108
2095/2023
70 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Veľké Bierovce
4. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
82/2023
860,86 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Veľké Bierovce
3. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
81/2023
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Veľké Bierovce
26. Jún 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 705/2018/UZ
80/2023
20 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Veľké Bierovce
22. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2/2003
79/2023
45,00 € J.Kadlecaj Obec Veľké Bierovce
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
78/2023
70 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Veľké Bierovce
7. Jún 2023
Zmluva č. 394/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
77/2023
45,00 € E. Kadlecayová Obec Veľké Bierovce
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce
75/2023
1 500,00 € Občianske združenie BIEROVČAN Obec Veľké Bierovce
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce
76/2023
10 000,00 € Futbalový klub TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VEĽKÉ BIEROVCE- OPATOVCE Obec Veľké Bierovce
26. Máj 2023
Zmluva č. 48/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
74/2023
45,00 € M. Mojžiš Obec Veľké Bierovce
26. Máj 2023
Zmluva č. 408/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
73/2023
20,00 € S. Kulich Obec Veľké Bierovce
24. Máj 2023
Dodatok č. 13 ku Zmluve o vývoze veľkoobjemovými kontajnermi
69/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Veľké Bierovce
24. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2/2013
72/2023
45,00 € M. Ondrášek Obec Veľké Bierovce
24. Máj 2023
Dodatok č. 25 ku Zmluve o vývoze komunálneho odpadu
70/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Veľké Bierovce
24. Máj 2023
Dodatok č. 3 ku Zmluve o zbere a preprave triedených zložiek KO
68/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Veľké Bierovce
24. Máj 2023
Úplné konsolidované znenie zmluvy o vývoze komunálneho odpadu
71/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Veľké Bierovce