Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
23/2024
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Veľké Bierovce
9. Júl 2024
Zmluva č. 3/2024/F o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
22/2024
100,00 € Obec Opatovce Obec Veľké Bierovce
4. Júl 2024
Dodatok č. 7 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 705/2018/UZ
21/2024
20 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Veľké Bierovce
29. Apríl 2024
Zmluva č. 127/2024 o prenájme miesta na pohrebisku
19/2024
45,00 € A. Bulko Obec Veľké Bierovce
29. Apríl 2024
Zmluva č. 162/2024 o prenájme miesta na pohrebisku
20/2024
45,00 € A. Bulko Obec Veľké Bierovce
29. Apríl 2024
Zmluva č. 271/2024 o prenájme miesta na pohrebisku
17/2024
45,00 € A. Bulko Obec Veľké Bierovce
29. Apríl 2024
Zmluva č. 270/2024 o prenájme miesta na pohrebisku
18/2024
45,00 € A. Bulko Obec Veľké Bierovce
25. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 45_II.Q_2024_07
16/2024
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Obec Veľké Bierovce
23. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní právnych služieb
15/2024
0,00 € Mgr. Mária Bulková Obec Veľké Bierovce
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 45_II.Q_2024_07
002871/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Obec Veľké Bierovce
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
14/2024
1 440,00 € DCA Audit, spol. s.r.o. Obec Veľké Bierovce
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
13/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Veľké Bierovce
15. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 3/2014
12/2024
45,00 € D. Sameš Obec Veľké Bierovce
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce
9/2024
1 000,00 € Klub seniorov Veľké Bierovce Obec Veľké Bierovce
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce
11/2024
600,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Veľké Bierovce Obec Veľké Bierovce
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce
8/2024
11 000,00 € Futbalový klub TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VEĽKÉ BIEROVCE- OPATOVCE Obec Veľké Bierovce
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Bierovce
10/2024
600,00 € Základná organizácia chovateľov poštových holubov Obec Veľké Bierovce
5. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
7/2024
0,00 € ASEKL SK, s.r.o. Obec Veľké Bierovce
2. Február 2024
Dodatok č. 8 k zmluve o nájme zo dňa 18.12.2015
6/2024
30,00 € GASTRO-ROYAL, s.r.o. Obec Veľké Bierovce
30. Január 2024
Dodatok č. 4 ku zmluve o zbere a preprave triedených zložiek KO
3/2024
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Veľké Bierovce