Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
230206 08U01
316 085,00 € Environmentálny fond Obec Trenčianske Mitice
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného daru
OCUTM-S2023/00453
230,00 € Vladimír Gallo - Gallokov Obec Trenčianske Mitice
23. November 2023
Z M L U V A č. 230682 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230682 08U02
233 306,00 € Environmentálny fond Obec Trenčianske Mitice
23. November 2023
Z M L U V A č. 230206 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230206 08U01
316 085,00 € Environmentálny fond Obec Trenčianske Mitice
23. November 2023
Zmluva o spolupráci
OCUTM-S2023/00450
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Trenčianske Mitice
4. November 2023
Z M L U V A č. POD 114/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
POD 114/2023
7 569,60 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Trenčianske Mitice
3. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
OCUTM-S2023/00440-001
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Trenčianske Mitice
26. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
OCUTM-S2023/00418-001
0,00 € Manďáková Soňa, PharmDr. Obec Trenčianske Mitice
26. Október 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
23/13/010/23
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Trenčianske Mitice
26. Október 2023
Nájomná zmluva na pozemok
OCUTM-S2023/00423-001
20,00 € Beleščáková Anna, Ing. Obec Trenčianske Mitice
26. Október 2023
Mandátna zmluva
OCUTM-S2023/00431-001
1 440,00 € Ing.arch. Karol Ďurenec, s.r.o. Obec Trenčianske Mitice
26. Október 2023
Nájomná zmluva na pozemok
OCUTM-S20203/00422-001
20,00 € Anton Michalička, Mgr. Obec Trenčianske Mitice
26. Október 2023
Nájomná zmluva
OCUTM-S2023/00416-001
1,00 € Roman Galko Obec Trenčianske Mitice
16. Október 2023
Zmluva o dielo na výkon stavebného dozoru
B-01/2023-StDo
15,00 € Bachár Marián, Ing. Obec Trenčianske Mitice
16. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
OCUTM-S2023/00399-001
289,00 € PROGRANT, s.r.o. Obec Trenčianske Mitice
16. Október 2023
Poistná zmluva
9881049396
26,40 € Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. Obec Trenčianske Mitice
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
POD 114/2023
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Trenčianske Mitice
10. Október 2023
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
TN-43-2309-555
252,00 € GET PROFI, s.r.o. (Člen združenia - Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo) Obec Trenčianske Mitice
4. Október 2023
Zriadenie účtu SPORObusiness dotácie
OCUTM-S2023/00371-23
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Trenčianske Mitice
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí produktu Komunál
OCUTM-S2023/00371-22
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Trenčianske Mitice