Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1448/2013
U1448/2013
0,00 € MADE spol. s. r. o. Obec Trenčianske Mitice
3. Júl 2024
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
1/2024/KO
0,00 € GALLOKOV, s.r.o. Obec Trenčianske Mitice
21. Jún 2024
Nájomná zmluva
B/1/2024/KM
0,00 € Obdržal Jozef Obec Trenčianske Mitice
19. Jún 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
4003790424
216,36 € Zmluva o pripojení do distribučnej siete Obec Trenčianske Mitice
12. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
OCUTM-S2024/00294
1 080,00 € JUDr. Ing. Katarína Šašková, č. licencie 959 Obec Trenčianske Mitice
5. Jún 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
OCUTM-S2024/00272-001
0,00 € Základná organizácia OZPŠaV pri Základne škole Trenčianske Jastrabie Obec Trenčianske Mitice
5. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu
2412335
0,00 € EGAS, s.r.o. Obec Trenčianske Mitice
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
OCUTM-S2024/00269
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. Obec Trenčianske Mitice
4. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektronického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122428410
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Trenčianske Mitice
4. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektronického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122428350
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Trenčianske Mitice
31. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektronického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122429097
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Trenčianske Mitice
31. Máj 2024
Zmluva o dielo
MŠ/1/2024
Doplnená
442 575,60 € MY project SK, s.r.o. Obec Trenčianske Mitice
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
1/KZ/2024
Doplnená
29 024,70 € RM Gastro - JAZ, s. r. o. Obec Trenčianske Mitice
17. Máj 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 0042-PRB/2022 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
OCUTM-S2024/00006-004
16 810,00 € Ministerstvo dopravy SR Obec Trenčianske Mitice
17. Máj 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 0041-PRB/2022 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
OCUTM-S2024/00006-003
231 570,00 € Ministerstvo dopravy SR Obec Trenčianske Mitice
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
OCUTM-S2024/00251
0,00 € JUDr. Jaroslav kUchár, LL.M.,advokát Obec Trenčianske Mitice
22. Apríl 2024
Záložná zmluva
300/276/2022/2
783 848,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Trenčianske Mitice
22. Apríl 2024
Záložná zmluva č. 300/277/2022/2
300/277/2022/2
55 107,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Trenčianske Mitice
19. Apríl 2024
Kúpna zmluva
OCUTM-S2024/00220
9 466,00 € Daffer, spol. s.r.o. Obec Trenčianske Mitice
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
TN112403
109,00 € GET PROFI Obec Trenčianske Mitice