Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_055 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“
CE č. 113/023/OÚTT
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Trenčianska Turná
8. December 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_040 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“
CE č. 112/2023/OÚTT
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Trenčianska Turná
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1TT999
1TT999
35,00 € Vladimíra Šedivá Obec Trenčianska Turná
7. December 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-093
CE č. 111/2023/OÚTT
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Trenčianska Turná
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1TT997
1TT997
35,00 € PaedDr. Beáta Sabová Obec Trenčianska Turná
6. December 2023
Kúpna zmluva č. 106/2023/TVK
CE č. 110/2023/OÚTT
967 394,93 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Trenčianska Turná
4. December 2023
Darovacia zmluva
CE č. 105/2023/OÚTT
100,00 € Ing. Ladislav Orság - ALKOR Obec Trenčianska Turná
4. December 2023
Darovacia zmluva
CE č. 101/2023/OÚTT
50,00 € MHM STOLÁRSTVO s.r.o. Obec Trenčianska Turná
4. December 2023
Darovacia zmluva
CE č. 108/2023/OÚTT
400,00 € AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o. Obec Trenčianska Turná
4. December 2023
Darovacia zmluva
CE č. 103/2023/OÚTT
100,00 € DLMF Obec Trenčianska Turná
4. December 2023
Darovacia zmluva
CE č. 104/2023/OÚTT
100,00 € PEVRA s.r.o. Obec Trenčianska Turná
4. December 2023
Darovacia zmluva
CE č. 099/2023/OÚTT
200,00 € MARJOS s.r.o. Obec Trenčianska Turná
4. December 2023
Darovacia zmluva
CE č. 100/2023/OÚTT
50,00 € Ing. Vladimír Zubričaňák Obec Trenčianska Turná
4. December 2023
Darovacia zmluva
CE č. 098/2023/OÚTT
100,00 € Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná Obec Trenčianska Turná
4. December 2023
Darovacia zmluva
CE č. 106/2023/OÚTT
100,00 € Cofex s.r.o. Obec Trenčianska Turná
4. December 2023
Darovacia zmluva
CE č. 107/2023/OÚTT
100,00 € VALICARE s.r.o. Obec Trenčianska Turná
4. December 2023
Darovacia zmluva
CE č. 097/2023/OÚTT
50,00 € Vaspo STONE, s.r.o. Obec Trenčianska Turná
4. December 2023
Darovacia zmluva
CE č. 109/2023/OÚTT
150,00 € SAZOS s.r.o. Obec Trenčianska Turná
4. December 2023
Darovacia zmluva
CE č. 102/2023/OÚTT
20,00 € OZ Záhradkárov Obec Trenčianska Turná
24. November 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
CE č. 096/2023/OÚTT
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Trenčianska Turná