Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o nakladaní s odpadmi
UCO2023/OL2146
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Štvrtok
9. November 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode majetku - rozšírenej vodovodnej siete
OcúŠt 383/2023
0,00 € OK Building, s.r.o. Obec Štvrtok
24. Október 2023
Zmluva o spolupráci DHZ obce Ivanovce s obcou Štvrtok
Zmluva o spolupráci DHZ obce Ivanovce a obce Štvrtok
0,00 € Obec Ivanovce Obec Štvrtok
4. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme NP
OcúŠt 348/2023
0,00 € JARI, s.r.o. Obec Štvrtok
27. September 2023
Kúpna zmluva
OcúŠt 337/2023
80,00 € Ing.Ján Kollár, Martin Zlatovský Obec Štvrtok
27. September 2023
Kúpna zmluva
OcúŠt 338/2023
40,00 € Emil Mihala Obec Štvrtok
17. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302091DAQ8-91-108
2462/2023
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Štvrtok
26. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z302091DAQ8-91-108 pre projekt "Dopady migračnej krízy na obec Štvrtok"
IROP-Z302091DAQ8-91-108
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, sekcia IROP Obec Štvrtok
26. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
OcúŠt 273/2023
1 300,00 € Ing. Marián Faško, PhD. Obec Štvrtok
7. Júl 2023
Zmluva o odpadoch
OcúŠt 253/2023
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Obec Štvrtok
27. Jún 2023
Kúpna zmluva
OcúŠt 240/2023
0,00 € OBIM s.r.o. Obec Štvrtok
27. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
1
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Štvrtok
27. Jún 2023
Zmluva o dielo
OcúŠt 242/2023
50,00 € Ing. Katarína Čipková Obec Štvrtok
26. Jún 2023
Zmluve o nájme nebytových priestorov obecného úradu
1/2023
150,00 € ZO BTMaMB Obec Štvrtok
4. Máj 2023
Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb
OcúŠt 187/2023
183,60 € SVOP spol. s r.o., Mgr. Ján Grman, PhD. Obec Štvrtok
25. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 10.11.2021
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme NP
200,00 € JARI s.r.o. Obec Štvrtok
12. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
OcúŠt154/2023
14,40 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Štvrtok
27. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi s obalov
OcúŠt 103/2023
0,00 € RECYKLOGROUP, a.s. Obec Štvrtok
13. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1010523100
3,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Štvrtok
13. Marec 2023
Zmluva o umeleckom výkone
OcúŠt 116/2023
280,00 € Mestské kultúrne stredisko - Divadielko Galéria Obec Štvrtok