Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o užívaní a prevádzkovaní kanalizačnej infraštruktúry a o úprave ďalších práv a povinností
120/2023/TVK
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Soblahov
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CZV3 -91-108
3096/2023
41 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Soblahov
1. August 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
IROP-Z302091CZV3-91-108
41 600,00 € MInisterstvo investícií a regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Soblahov
6. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestrorov
30062023
230,00 € MDDr.Jaroslav Bažík Obec Soblahov
4. Júl 2023
Kúpna zmluva
04072023
540,00 € Mgr. Ján Korčák Obec Soblahov
14. Jún 2023
Zmluva o dielo
130620232
7 980,00 € Arch Konstrukt s.r.o. Obec Soblahov
14. Jún 2023
Zmluva o dielo
130620233
4 800,00 € Arch Konstrukt s.r.o. Obec Soblahov
14. Jún 2023
Zmluva o dielo
130620231
23 340,00 € Arch Konstrukt s.r.o. Obec Soblahov
14. Jún 2023
Zmluva o dielo
13062023
4 080,00 € Arch Konstrukt s.r.o. Obec Soblahov
14. Jún 2023
Zmluva o dielo
130620234
9 600,00 € Arch Konstrukt s.r.o. Obec Soblahov
5. Jún 2023
Dodatok č.45 k zmluve č. 550 014
Dodatok č.45 k zmluve č.550 014
0,00 € Marius Pedersen a.s. Obec Soblahov
2. Jún 2023
Zmluva o dielo
02062023
25 200,00 € STAVOKOV PROJEKT s.r.o. Obec Soblahov
9. Máj 2023
Zmluva o zriadení združenia obcí
21042023
0,00 € Obec Mníchova Lehota Obec Soblahov
9. Máj 2023
Zmluva na serviské služby Schindler Excellence®
0136207295
48,00 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Obec Soblahov
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle par. 51 Občianskeho zákonníka
523 033
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Soblahov
27. Apríl 2023
Zmluva o dielo
25042023
48 519,32 € PEMAL s.r.o. Obec Soblahov
27. Apríl 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 23.03.2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 23.03.2023
0,00 € Robert Hatala, Ing.Daniela Hatalová Obec Soblahov
23. Marec 2023
Kúpna zmluva 23032023
Kúpna zmluva 23032023
870,00 € Robert Hatala, Ing.Daniela Hatalová Obec Soblahov
16. Marec 2023
Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 26.08.2022
001
0,00 € SPP, a.s. Obec Soblahov
10. Marec 2023
Kúpna zmluva
09032023
1 380,00 € Mudr.Marko Gabriel, Mudr. Rebeka Sabová Obec Soblahov