Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2023
Darovacia zmluva
1/2023
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Obec Nová Lehota
28. Jún 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
95727/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Nová Lehota
12. November 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071AKI2 zo dňa 3.11.2020
1119/2020
15 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Nová Lehota
30. Október 2020
Zmluva č. 88/POD-304/20 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD
SAZP SE/POD/2020/133
4 720,64 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Nová Lehota