Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. November 2022
ZMLUVA O DIELO Dodatok č.1 „Novostavba hasičskej zbrojnice DHZ Neporadza“
40/2022
0,00 € CDI - FRIMCOM - JANISTAV s.r.o. Obec Neporadza
4. November 2022
Zmluva o prenájme garáže č. 7/G/2022
38/2022
0,00 € Jozef Nižník Obec Neporadza
4. November 2022
Nájomná zmluva č. B/11/2022
37/2022
0,00 € Jozef Nižník, Marta Nižníková Obec Neporadza
4. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CIH9
39/2022
15 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Neporadza
18. Október 2022
Zmluva o spolupráci
36/2022
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Neporadza
10. Október 2022
Rámcová zmluva na dodanie tovaru, ovocia a zelenin
35/2022
0,00 € Obim s.r.o. Obec Neporadza
5. Október 2022
Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov “ WiFi pre teba v obci Neporadza“
34/2022
14 993,00 € NITRANET, s.r.o. Obec Neporadza
28. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CIH9
3072/2022
15 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Neporadza
16. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP, OPP
33/2022
58,00 € Ing. Martin Kováč Obec Neporadza
8. September 2022
Zmluva o nájme garáže č. 1/G/2022
24/2022
720,00 € Marián Ondrejka Obec Neporadza
8. September 2022
Nájomná zmluva č. č.B/5/2022
25/2022
0,00 € Jarmila Lacíková Obec Neporadza
8. September 2022
Nájomná zmluva č. B/14/2022
30/2022
0,00 € Ján Farkaš, Jana Farkašová Obec Neporadza
8. September 2022
Nájomná zmluva č. B/8/2022
27/2022
0,00 € Marika Prochádzková Obec Neporadza
8. September 2022
Zmluva o prenájme garáže č. 2/G/2022
28/2022
720,00 € Marika Prochádzková Obec Neporadza
8. September 2022
Zmluva o prenájme garáže č. 1/G/2022
31/2022
720,00 € Ján Farkaš, Jana Farkašová Obec Neporadza
8. September 2022
Nájomná zmluva č. B/6/2022
26/2022
0,00 € Jarmila Fialová Obec Neporadza
8. September 2022
Nájomná zmluva č. B/1/2022
23/2022
0,00 € Jana Ondrejková, Marián Ondrejka Obec Neporadza
8. September 2022
Nájomná zmluva č. B/9/2022
29/2022
0,00 € Ľubica Mikulová, Ján Mikula Obec Neporadza
30. August 2022
ZMLUVA O DIELO „Novostavba hasičskej zbrojnice DHZ Neporadza“
22/2022
97 881,00 € CDI - FRIMCOM - JANISTAV s.r.o. Obec Neporadza
30. August 2022
Zmluva o grantovom účte
21/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Neporadza