Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106805/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Modrová
17. Máj 2024
Licenčná zmluva
2024-6
250,00 € eSYST s.r.o. Obec Modrová
6. Máj 2024
Zmluva o dielo
2024-5
700,00 € Heligonica Obec Modrová
3. Máj 2024
Kúpna zmluva
2024-4
240,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Modrová
3. Máj 2024
Kúpna zmluva
2024-3
6 400,00 € Jaroslav Miklovič Obec Modrová
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
2024-2
15,00 € adsupra s.r.o. Obec Modrová
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2024-1
277,56 € Martin Mihok Obec Modrová
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/519
6 400,00 € Ministerstvo financií SR Obec Modrová
6. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DGV8 -91-108
2869/2023
20 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Modrová
31. August 2023
Zmluva o spolupráci
2023-03
0,00 € PLantex, s. r. o. Obec Modrová
31. August 2023
Zmluva o spolupráci
2023-02
0,00 € Kaufland Slovenská republika v. o. s. Obec Modrová
9. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DGV8-91-108
20 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Modrová
23. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
99706/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Modrová
1. August 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
95900/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Modrová
1. Apríl 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
93612/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Modrová
30. Apríl 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/002035-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-002035-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Modrová
12. Marec 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
86510/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Modrová
21. Február 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
79570/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Modrová
4. Marec 2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
71958/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Modrová
7. Marec 2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
64606/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Modrová