Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
dodatok č. 9 k Zmluve č. 1020512010
1020512010
47,04 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Lúka
23. November 2023
Zmluva o dielo č. 2/2023
Zmluva o dielo č. 2/2023
7 595,34 € Roman Pikna - R.O.P. Obec Lúka
16. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. B 309/2023
309/2023
216,03 € Marián Hazda a manželka Lucia Hazdová Obec Lúka
26. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DKI5-91-108
3822/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lúka
18. Október 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
Zmluva
600,00 € Jaroslav Pista Obec Lúka
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DKI5-91-108
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Lúka
4. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb sieťovej bezpečnosti
2023-13
129,50 € COMTEC s.r.o. Obec Lúka
25. Máj 2023
Zmluva o dielo
1/2023
3 823,90 € Ivan Gajdošech - FRANZ UNIVERSAL Obec Lúka
3. Február 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98555/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lúka
11. November 2022
Zmluva o dielo
20/2022
15 930,00 € AUREX spol. s r. o. Obec Lúka
11. November 2022
Zmluva o dielo
212022
998,00 € Ján Hubinský Obec Lúka
7. November 2022
Licenčná zmluva
17/2022
1 011,55 € 3 W Slovakia, s.r.o Obec Lúka
7. November 2022
Licenčná zmluva
182022
1 011,55 € 3 W Slovakia, s.r.o Obec Lúka
22. September 2022
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu
SC2022/0375
0,00 € MET Slovakia a.s. Obec Lúka
16. August 2022
Kúpna zmluva
152022
132 864,48 € Juraj Vrbenský Obec Lúka
12. Júl 2022
Zmluva o dielo
2216181
2 454,29 € INCON spol. s. r. o. Obec Lúka
12. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
22060902
156,00 € Fidelity Trade, s.r.o Obec Lúka
14. Jún 2022
Licenčná zmluva č. 88/2022
88/2022
0,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Obec Lúka
1. Jún 2022
Zmluva o dielo
220501
4 000,00 € RSV Project s.r.o Obec Lúka
6. Máj 2022
Príkazná zmluva
300112022
0,00 € CEVEO, s.r.o Obec Lúka