Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SSM
300,00 € Sociálne služby Myjava n.o. Obec Hrachovište
20. Október 2023
Zmluva o dielo
ZoD 238/2023/08431
48 808,91 € Colas Slovakia a.s. Obec Hrachovište
11. Október 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
Zmluva Deus
0,00 € DataCentrum DEUS Obec Hrachovište
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí technickej služby
Zmluva o poskytnutí technickej služby
0,00 € SEEN s.r.o. Obec Hrachovište
21. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektrické služby Obec Hrachovište
8. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CZU4-91-108
2220/2023
23 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Hrachovište
18. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/0459
700,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Hrachovište
18. Júl 2023
Zmluva o využívaní elektronických služieb
P-0031162600
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Obec Hrachovište
3. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091CZU4-91-108
23 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Hrachovište
3. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091CZU4-91-108
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Hrachovište
29. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NPF
IROP-Z302091CZU4-91-108
23 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Hrachovište
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
23/014
0,00 € Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o. Obec Hrachovište
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3230345
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Hrachovište
25. Apríl 2023
Dodatok. č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
Dodatok k zmluve
0,00 € 3W Slovakia , s.r.o. Obec Hrachovište
15. Február 2023
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
60022023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Hrachovište
3. Január 2023
Zmluva o dielo
2022/12/03
321 089,18 € CS, s.r.o. Obec Hrachovište
22. December 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
1 045,00 € Šimon Jurčo Obec Hrachovište
7. December 2022
Dodatok č. 4
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 1010102019
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť - K.O.S, s.r.o. Obec Hrachovište
5. December 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Hrachovište
21. Október 2022
Dodatok k zmluve o vývoze zmesového komunálneho odpadu
202237
0,00 € Obec Hrašné Obec Hrachovište