Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106659/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hrádok
30. Apríl 2024
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta
4/2024
0,00 € Zliechovské slnko o.z. Obec Hrádok
29. Apríl 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
108647/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hrádok
23. Február 2024
Zmluva o dielo č. 01/2024
3/2024
102 806,84 € GRACE Slovakia, s.r.o. Obec Hrádok
16. Február 2024
Zmluva o grantovom účte
2/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Hrádok
2. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-034
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-034_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Hrádok
3. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2024
0,00 € Veronika Šteineckerová Obec Hrádok
27. December 2023
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
20/2023
Doplnená
50 000,00 € Zliechovské slnko o.z. Obec Hrádok
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/515
12 800,00 € Ministerstvo financií SR Obec Hrádok
20. December 2023
Kupna zmluva
19/2023
1,00 € Villian Invest s.r.o Obec Hrádok
15. December 2023
Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2.2023/001352-034
15/2023
0,00 € SR zastúpená MV SR Obec Hrádok
15. December 2023
Zmluva o pôžičke
18/2023
14 900,00 € OSTV s.r.o Obec Hrádok
15. December 2023
Zmluva o zbere a odvoze komunálneho odpadu č. 4/2023
17/2023
0,00 € Technické služba mesta Obec Hrádok
15. December 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 1010342007
16/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o Obec Hrádok
21. November 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104063/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hrádok
16. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DCR2-91-108
4246/2023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Hrádok
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
14/2023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Hrádok
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
14/2023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Hrádok
20. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
13/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Hrádok
20. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
12/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Hrádok