Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104063/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hrádok
16. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DCR2-91-108
4246/2023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Hrádok
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
14/2023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Hrádok
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
14/2023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Hrádok
20. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
13/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Hrádok
20. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
12/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Hrádok
14. August 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103103/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hrádok
8. August 2023
Zmluva o grantovom účte
11/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Hrádok
20. Júl 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
102877/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hrádok
19. Jún 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
9/2023
0,00 € INISOFT, s.r.o Obec Hrádok
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
8/2023
634,50 € Martin Pagáč Obec Hrádok
16. Máj 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západosl.distribučná, a.s.
5/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Hrádok
11. Máj 2023
Zmluva o dielo
4/2023
22 065,00 € Sebestační, s.r.o Obec Hrádok
5. Máj 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
102215/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hrádok
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva
5/2023
1 650,00 € Petr Neuwirth Obec Hrádok
30. Marec 2023
Zmluva o municipálnom úvere č. 28/002/23
3/2023
50 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Hrádok
30. Marec 2023
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál
4/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Hrádok
22. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. tz2017-02-08vs2
2/2023
348,00 € TOPSET Solutions s.r.o Obec Hrádok
22. Marec 2023
Dotatok č. 5 k zmluve č. A/711/03/2008
1/2023
108,00 € TOPSET Solutions s.r.o Obec Hrádok
20. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
99585/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hrádok