Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov
55/2023
0,00 € INISOFT s.r.o. Obec Drietoma
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
53/2023
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Drietoma
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
52/2023
155,00 € ITSEN, s.r.o. Obec Drietoma
20. November 2023
Zmluva o dielo č. S/008/2023
51/2023
504 095,51 € HYDROS Bánovce, spol. s r.o. Obec Drietoma
13. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01504/2022-PKZO-K40013/22.00 - Obec Drietoma, k. ú. Drietoma, okres Trenčín
49/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Obec Drietoma
3. Október 2023
Kúpna zmluva
47/2023
1,00 € Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia 15-66 Drietoma Obec Drietoma
29. September 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
45/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Drietoma
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CZT6-91-108
3110/2023
49 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Drietoma
13. September 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
44/2023
1 750,00 € Ing. Marián FAŠKO PhD, audítor Obec Drietoma
25. August 2023
Zmena fakturácie za výkon stavebného dozoru
41/2023
0,00 € Ing. Ján Malast - STAMAT Obec Drietoma
21. August 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/08394/001
39/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Drietoma
16. August 2023
Zmluva č. JS/2023/M/02701/KJ
38/2023
264,00 € JOHNNY SERVIS s.r.o. Obec Drietoma
15. August 2023
Zmluva č. 2023/0665 o poskytnutí dotácie
37/2023
2 000,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Drietoma
3. August 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070ANI4
36/2023
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Drietoma
18. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CZT6-91-108
33/2023
49 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Drietoma
13. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/128
32/2023
523 335,69 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Drietoma
6. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
31/2023
289 727,63 € SATES a.s. Obec Drietoma
4. Júl 2023
Poistná zmluva č. 550 9000190 - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
27/2023
223,80 € Komunálna poisťovňa Obec Drietoma
4. Júl 2023
Poistná zmluva č. 550 9000197 - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
28/2023
210,26 € Komunálna poisťovňa Obec Drietoma
27. Jún 2023
Zmluva o dielo
26/2023
488 881,40 € L.I.R.R., s.r.o. Obec Drietoma