Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií č. 1/2023
1/2023
0,00 € Ján Šupák Obec Dolná Poruba
15. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DCN6 -91-108
4218/2023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Dolná Poruba
14. November 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice Obec Dolná Poruba
13. November 2023
Dohoda č. 23/13/010/29
23/13/010/29
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Dolná Poruba
8. November 2023
Zmluva č. 0040-PRB/2023
0040-PRB/2023
324 390,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Obec Dolná Poruba
8. November 2023
Zmluva č. 0041-PRB/2023
0041-PRB/2023
28 940,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Obec Dolná Poruba
7. November 2023
Zmluva o službách č. 311023/1
311023/1
0,00 € OPEN DOOR, s.r.o. Obec Dolná Poruba
2. November 2023
Záložná zmluva č. 300/441/2023
Záložná zmluva č. 300/441/2023
62 400,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Dolná Poruba
2. November 2023
Zmluva o úvere č. 300/438/2023
Zmluva o úvere č. 300/438/2023
602 440,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Dolná Poruba
2. November 2023
Zmluva o úvere č. 300/441/2023
300/441/2023
48 000,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Dolná Poruba
2. November 2023
Záložná zmluva č. 300/438/2023
Záložná zmluva č. 300/438/2023
783 172,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Dolná Poruba
2. November 2023
Zmluva o úvere č. 300/440/2023
300/440/2023
64 880,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Dolná Poruba
2. November 2023
Záložná zmluva č. 300/440/2023
Záložná zmluva č. 300/440/2023
84 344,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Dolná Poruba
13. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202721
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202721
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Dolná Poruba
11. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Dolná Poruba
4. Október 2023
Zmluva na realizáciu stavebných prác a dodávok č. 01/2023
Zmluva na realizáciu stavebných prác a dodávok č. 01/2023
Doplnená
15 213,32 € STAVCEST, s.r.o. Obec Dolná Poruba
27. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_094
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_094
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Dolná Poruba
14. September 2023
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu v obci Dolná Poruba
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu v obci Dolná Poruba
26 814,89 € HUGOTECH, s.r.o. Obec Dolná Poruba
14. August 2023
Zmluva č. 2023/0567 o poskytnutí dotácie
Zmluva č. 2023/0567 o poskytnutí dotácie
1 000,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Dolná Poruba
11. August 2023
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 01/2023
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 01/2023
1 074 570,00 € HYDROS Bánovce, s.r.o. Obec Dolná Poruba