Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
380/2023
96,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Bobot
22. November 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
322023
0,00 € PcProfi s.r.o. Obec Bobot
22. November 2023
Zmluva o spolupráci
332023
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Bobot
8. November 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu (kategória Maloodber)
302023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Bobot
8. November 2023
Dodatok Ponuka FirmaIndividualPlyn+
312023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Bobot
8. November 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
OF-550/24152-1
96,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Bobot
27. Október 2023
DOHODA č. 23/13/010/11 o pomoci v hmotnej núdzi
23/13/010/11
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Bobot
27. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23031979
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Bobot
27. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23031979
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Bobot
27. Október 2023
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
282023
0,00 € EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o. z. Obec Bobot
27. Október 2023
Zmluva o výpožičke
02/2023
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Obec Bobot
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DCN1 -91-108
3234/2023
7 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Bobot
6. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie
A11383558
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Bobot
6. September 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
222023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Bobot
28. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DCN1-91-108
7 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Bobot
17. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
0007-PRB/2023
449 400,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Obec Bobot
17. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
182023
1,00 € Telovýchovná jednota Tatran Bobot Obec Bobot
17. Júl 2023
Zmluva o úvere
300/139/2023
834 600,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Bobot
17. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/0738
500,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Bobot
17. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0008-PRB/2023
26 050,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Obec Bobot