Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2021
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
VUGK18/2021Z
1 003,56 € Generali Poisťovňa, a. s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
25. Október 2019
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK087/2019ZO
1 002,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave VÚB, a.s.
23. December 2011
Zmluva č. 256-24-12995/2011 o poskytnutí vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
22/2011
1 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Geodetický a kartografický ústav Bratislava
15. Jún 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK018/2022ZO
1 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave STEFE Martin, a.s.
28. Marec 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK045/2019ZO
980,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
28. November 2011
Zmluva č. 239-24-12268/2011 o poskytnutí vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
16/2011
975,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
14. Máj 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
VUGK07/2018Z
960,80 € SR - Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SPB Security s.r.o.
20. Január 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK014/2020ZO
960,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Geoaspekt s.r.o.
18. Jún 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK064/2019ZO
955,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave PIT s.r.o.
12. Júl 2016
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK054/2016ZO
950,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave EDWIN s.r.o.
30. August 2017
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK144/2017ZO
950,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave VRLÁK, s.r.o.
23. Január 2018
Roľnícke družstvo podielníkov
VUGK008/2018ZO
950,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Roľnícke družstvo podielníkov
27. September 2018
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK087/2018ZO
950,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Roľnícke družstvo podielníkov
5. November 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK090/2019ZO
950,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
3. August 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK26/2020ZO
947,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave DAN-FARM s.r.o.
20. Január 2020
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK008/2020ZO
946,30 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave AGROPENTA, s. r. o.
21. September 2017
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK150/2017ZO
930,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Roľnícke družstvo Moravany nad Váhom
5. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK064/2020ZO
910,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave VRLÁK, s.r.o.
21. November 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK094/2019ZO
900,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave VRLÁK, s.r.o.
4. Marec 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK035/2019ZO
892,50 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Poľnohospodárske družstvo Očová