Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2016
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK068/2016ZO
4 475,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. August 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK34/2022ZO
4 470,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Jún 2018
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK064/2018ZO
4 455,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Február 2020
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK023/2020Z
4 195,57 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.
2. December 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VÚGK097/2019ZO
4 065,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovak Telekom, a.s.
15. December 2022
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY
3-120-0014-2022
3 700,00 € ZSE Energia, a.s Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
7. Júl 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK041/2021ZO
3 495,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. November 2019
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
19/2019Z
3 494,54 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave NAFTA a.s.
21. December 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o spolupráci č. 4/2008 uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení Čl. I. Zmluvné strany 1. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave So sídlom Chlumeckého č. 4, 826 62 Bratislava Zastúpený: Mgr. Michal
20/2011
3 260,94 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SCB – Slovak Credit Bureau, s.r.o.
4. Apríl 2012
Dodatok č. 7 k Zmluve o spolupráci č. 4/2008 uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
12/2012
3 260,94 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SCB – Slovak Credit Bureau, s.r.o.
4. Október 2011
DODATOK č. 4 k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI č. VÚGK 15/2009Z uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
15/2011
3 162,50 € Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
25. Október 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráci č. 4/2008 uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
14/2011
3 162,50 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SCB – Slovak Credit Bureau, s.r.o.
17. Január 2019
Objednávka MPaRVSR č.: 1010005098
VUGK009/2019
3 015,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. Január 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK062/2021ZO
2 975,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Bratislavská vodárenská spolocnosť, a.s.
29. November 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK054/2021ZO
2 965,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. December 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK058/2021ZO
2 939,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Máj 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci č. 4/2008 Uzavretej podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci č. 4/2008
2 750,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SCB – Slovak Credit Bureau, s.r.o.
20. Január 2020
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK005/2020ZO
2 436,65 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave DAN-FARM, s.r.o.
24. Júl 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK053/2020ZO
2 430,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Dopravný podnik Bratislava a.s
31. August 2018
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK082/2018ZO
2 420,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Roľnícke družstvo Šaľa