Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2011
Zmluva č. 102-24-8761/2011 o poskytnutí vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
10/2011
8 000,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
4. Jún 2012
Zmluva č. 128-24-2956/2012 o poskytnutí vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
17/2012
8 000,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
1. Marec 2017
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK035/2017ZO
7 740,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave NAFTA a.s.
14. Apríl 2022
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK006/2022ZO
7 190,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave DAN-FARM, s.r.o.
11. Apríl 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti technickej podpory, servisu a údržby softvéru
VUGK08/2018Z
7 000,00 € BlueZ, s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
28. Marec 2018
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK041/2018ZO
6 647,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave DAN-FARM, s.r.o.
2. December 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VÚGK098/2019ZO
6 505,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovak Telekom, a.s.
13. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK10/2022Z
6 500,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. September 2016
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK067/2016ZO
5 954,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. September 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK54/2022ZO
5 852,75 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
29. September 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK55/2022ZO
5 852,75 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.
2. November 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK69/2022ZO
5 852,75 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.
2. November 2022
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK68/2022ZO
5 852,75 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
3-110-0009-2022
Doplnená
160 365,47 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
22. December 2023
Rámcová dohoda na dodávku kancelárskych a hygienických potrieb
3-120-0016-2023
5 720,00 € 4Media s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
17. December 2013
Zmluva o poskytovaní čistiacich, upratovacích a s nimi súvisiacich služieb
26/2013
5 424,00 € Vendelín Škorvaga D.N.L. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
28. Marec 2013
Zmluva o poskytovaní jazykového vzdelávania uzatvorená podľa ustanovenia § 269 odsek 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
6/2013
5 300,00 € Academia Istropolitana Nova Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
7. Júl 2014
Licenčná zmluva
12/2014
Doplnená
5 200,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
6. August 2014
Licenčná zmluva č. VÚGK 13/2014Z
13/2014
Doplnená
5 200,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.
8. Marec 2012
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
8/2012
Doplnená
5 184,00 € In Media s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave