Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2021
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
20/2020Z
Doplnená
19 006,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Generali Poisťovňa, a. s.
4. September 2019
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK015/2019Z
Doplnená
16 602,49 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Štatistický úrad Slovenskej republiky
4. September 2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
VUGK 19/2018Z
10 756,11 € TWINLOGY s. r. o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
9. Október 2020
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
16/2020Z
Doplnená
34 800,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Štatistický úrad Slovenskej republiky
27. Júl 2015
Zmluva o opakovanom poskytovaní údajov
18/2015Z
Doplnená
10 203,49 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave DAN-FARM s.r.o.
6. Máj 2011
Z M L U V A č. 3/2011/VÚEPP 2/2011/VÚGK o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
2/2011
10 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave
17. Apríl 2012
Z M L U V A č. 3/2012/VÚEPP VÚGK 10/2012Z o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
10/2012
Doplnená
10 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave (VÚEPP)
9. Apríl 2013
ZMLUVA O DIELO
2/2013
9 999,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave (VÚEPP)
9. Apríl 2014
Zmluva o dielo
6/2014
9 999,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)
4. Marec 2015
Zmluva o dielo
4/2015Z
9 999,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. Február 2016
Zmluva o dielo
5/2016Z
9 999,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. December 2011
Licenčná zmluva uzavretá v súlade s § 40 a nasl. Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)
21/2011
9 280,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenský pozemkový fond
9. Marec 2012
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
9/2012
9 132,00 € In Media s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
1. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích prác vo Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
3-120-0009-2023
9 108,00 € PROGLANCE BETA s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
24. August 2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
VUGK19/2017Z
9 034,88 € TWINLOGY s. r. o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
21. Február 2023
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
3-110-0003-2023
Doplnená
18 880,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
8. Február 2017
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK023/2017ZO
Zrušená
8 604,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave NAFTA a.s.
11. Október 2021
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK11/2021Z
8 136,72 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave NAFTA a.s.
15. Február 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK013/2021ZO
8 043,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave DAN-FARM, s.r.o.
19. Júl 2011
Zmluva č. 102-24-8761/2011 o poskytnutí vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
10/2011
8 000,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave