Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2021
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností prostredníctvom elektronických služieb
VUGK25/2021Z
Doplnená
199 143,24 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SKEAGIS HOSTING, s.r.o.
22. December 2021
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK22/2021Z
24 108,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovak Telekom, a.s.
24. Február 2015
KÚPNA ZMLUVA
5/2015Z
23 910,00 € DANUBIASERVICE , a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
18. Január 2013
Zmluva – sublicencia na použitie diela
32/2012Z
23 250,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
1. Júl 2013
Licenčná zmluva
11/2013
Doplnená
31 020,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Bisnode Slovensko, s.r.o.
27. December 2023
ZMLUVA O OPERATÍVNOM LEAZINGU MOTOROVÉHO VOZIDLA A O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB S TÝM SPOJENÝCH
3-110-0019-2023
22 120,13 € ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
26. November 2014
Zmluva o dielo
22/2014Z
21 384,00 € In Architecture s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
12. December 2019
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VÚGK18/2019Z
21 208,60 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovak Telekom, a.s.
13. December 2023
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY
3-120-0011-2023
19 200,00 € G&E Trading, a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
27. December 2012
DOHODA O UROVNANÍ VZÁJOMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ uzatvorená v zmysle § 585 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
26/2012
18 417,14 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
22. Jún 2012
Licenčná zmluva
20/2012
Doplnená
15 800,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
31. August 2021
Zmluva o kúpe Meteorologických staníc (príslušenstvo k laserovému trackeru)
VUGK13/2021Z
15 595,20 € AREKO, s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
29. Február 2012
Zmluva č. 3-24-333/2012 o poskytnutí vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
2/2012
15 000,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
17. December 2020
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VÚGK17/2020Z
14 895,98 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovak Telekom, a.s.
26. August 2014
Zmluva o jednorazovom poskytnutí vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
15/2014Z
14 660,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
21. September 2017
Kúpna zmluva - kúpa vozidla
VUGK22/2017Z
14 400,00 € AUTOPOLIS, s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
29. Január 2014
Zmluva o poskytovaní jazykového vzdelávania
3/2014
13 900,00 € Ruth Esther Zorvan Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
10. Máj 2011
DODATOK č. 3 k Zmluve o spolupráci č. VÚGK 15/2009Z uzavretej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
15/2009
13 750,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
3. Január 2019
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK001/2019ZO
11 472,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave DAN-FARM, s.r.o.
18. September 2019
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU č. 9000000469
VUGK16/2019Z
11 332,57 € TWINLOGY s. r. o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave