Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Rámcová dohoda na výmenu svietidiel v budove na Chlumeckého ulici 2-4 v Bratislave pre rezort Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
3-120-0002-2024
69 920,40 € MOREZ GROUP a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
30. Jún 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20164338_Z
12/2016Z
66 999,00 € Slovak Telekom, a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
11. Máj 2011
Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa §536 Obchodného zákonníka a § 45 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5/2011
65 400,00 € SWHW a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
29. Január 2019
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK30/2018Z
62 520,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.
29. Január 2019
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK31/2018Z
Doplnená
240 382,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenská informačá a marketingová spoločnosť, a.s.
12. Február 2020
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK02/2020Z
Doplnená
172 652,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CRIF Slovak Credit Bureau, s.r.o.
12. Október 2023
Zmluva o Dielo
3-120-0010-2023
56 536,16 € Hamax s. r. o Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
29. Apríl 2022
Dohoda o poskytnutí práva užívania hlasových a dátových služieb a o spoločnom postupe pri úhrade nákladov vynaložených na hlasové a dátové služby
VUGK06/2022Z
50 220,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
29. Január 2016
Licenčná zmluva
VÚGK 4/2016Z
50 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovak Telekom, a.s.
10. Júl 2017
Dohoda o spolupráci pri výkone verejných úloh v oblasti podpory rozvoja trhu s poľnohospodárskou pôdou
VUGK14/2017Z
49 995,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. Január 2022
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností, medzi Správcom, Poskytovateľom a Odberateľom
VUGK20/2021Z
49 974,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Národná banka Slovenska
8. December 2021
ZMLUVA O DIELO
VUGK19/2021Z
49 550,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
13. September 2022
ZMLUVA O DIELO
3-110-0003-2022
49 550,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
8. September 2023
ZMLUVA O DIELO
3-110-0013-2023
49 550,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
29. November 2022
Kúpna zmluva
3-110-0011-2022
40 557,60 € Ing. Dalibor Hladík- ALPHA TECH Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
2. Január 2014
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravovania pre zamestnancov Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave formou stravovacích poukážok
29/2013
40 384,08 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
10. Apríl 2012
Zmluva č. 24-24-630/2012 o poskytnutí vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
3/2012
35 000,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
26. Október 2012
Licenčná zmluva
25/2012Z
Doplnená
30 232,82 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SCB – Slovak Credit Bureau, s.r.o.
24. August 2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti a odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
VÚGK13/2020Z
27 086,34 € Pow-en a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
22. December 2023
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
3-110-0018-2023
26 518,80 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovak Telekom, a.s.