Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK10/2018Z
189 560,70 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave GSoft-Consulting spol. s.r.o.
22. December 2015
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
28/2015Z
168 765,50 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave GSoft-Consulting spol. s.r.o.
21. Jún 2012
Dohoda o posunutí termínu splatnosti
21/2012
164 296,00 € Ness Slovensko, a. s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
23. December 2011
DODATOK č. 3 ku K O N T R A K T U na rok 2011 o poskytovaní prác a služieb uzavretý medzi Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a Výskumným ústavom geodézie a kartografie
24/2011
150 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
29. December 2021
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK26/2021Z
133 848,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Východoslovenská distribučná, a. s. Košice
17. Október 2019
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VÚGK17/2019Z
124 666,65 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave GSoft-Group a. s.
19. December 2014
Zmluva o poskytovaní služieb, o rozvoji Obchodného modulu a e-government integrácii
24/2014
110 000,00 € Intergraph CS s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
12. Apríl 2017
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK06/2017Z
Doplnená
106 700,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
26. November 2018
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VÚGK24/2018Z
105 072,10 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Stredoslovenská distribučná, a.s.
31. August 2021
Zmluva o kúpe Laserového trackera s príslušenstvom
VUGK12/2021Z
100 788,00 € Hexagon Metrology s.r.o, organizačná zložka Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
17. Marec 2023
DELIMITAČNÝ PROTOKOL
3-120-0017-2022
100 654,68 € Slovenská republika - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Slovenská republika - Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
13. Jún 2016
Dohoda o urovnaní
9/2016Z
99 000,00 € NESS Slovensko, a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
20. Január 2014
Dohoda o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
22/2013
Doplnená
96 826,00 € Slovenská pošta, a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
10. Júl 2017
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK07/2017Z
Doplnená
92 320,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.
2. December 2011
DODATOK č. 2 ku K O N T R A K T U na rok 2011 o poskytovaní prác a služieb uzavretý medzi Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a Výskumným ústavom geodézie a kartografie
18/2011
85 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
15. Marec 2019
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKEJ KOMUNIKAČNEJ SLUŽBY
VUGK06/2019Z
82 489,92 € Slovak Telekom, a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
8. August 2023
ZMLUVA O DIELO
3-120-0008-2023
81 962,40 € STOPKRIMI, s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
7. Október 2022
Rámcová dohoda na dodávku kancelárskych a hygienických potrieb
3-120-0005-2022
78 743,23 € 4Media s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
15. December 2022
Zmluva na poskytovanie služieb podpory a prevádzky
3-120-0008-2022
Doplnená
77 886,68 € Asseco Solutions, a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
16. Október 2013
Dohoda o splátkovom kalendári
21/2013
76 780,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave MBKart – European Map Center International s. r. o.