Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/203
5 713,20 € Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/202
2 856,59 € Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/21/060/201
5 713,18 € Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29. Máj 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/21/19B/6-1
0,00 € RABČAN SP, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29. Máj 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
MT1/OE/POH/2023/826
608,44 € Eva Kudelková Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
26. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/21/060/204
2 997,65 € Miloš Žuffa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - úrad
23/21/054/338
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22. Máj 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/21/059/7
6 829,34 € Peter Farský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/327
423,84 € Centrum sociálnych služieb Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/326
423,84 € Mesto Trstená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/329
423,84 € Rodinné centrum Motýlik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/330
423,84 € Obec Babín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/328
423,84 € Obec Bobrov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
16. Máj 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/321
0,00 € Orava-Prístav MP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
16. Máj 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/322
0,00 € Daniel Vavrek DANO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
10. Máj 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
MT1/OE/POH/2023/841
2 513,14 € Ivana Podhorská Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
28. Apríl 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 8/POH/2023
8/POH/2023
0,00 € Zuzana Jagelková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/317
Doplnená
0,00 € MiJuMa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
180/2023/KRÚ, 107/121/2023
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
27. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/318
0,00 € WOCK-DOCK s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo