Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/3-1
0,00 € Technické služby obce Novoť s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/16-1
0,00 € Technické služby obce Novoť s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/34
0,00 € Obec Vavrečka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/25
0,00 € Obec Zábiedovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/43
0,00 € Obec Zákamenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/29
0,00 € Obec Babín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/37
0,00 € Obec Zubrohlava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/17-1
0,00 € Peter Verníček, registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/27
0,00 € Obec Hruštín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/12
0,00 € Obec Beňadovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/41
0,00 € Obec Sihelné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/20
0,00 € Obec Breza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/21/19B/8-2
0,00 € Peter Verníček, registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/39
0,00 € Obec Rabčice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/36
0,00 € Obec Bobrov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/31
0,00 € Obec Vasiľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/35
0,00 € Obec Klin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/21
0,00 € Obec Podbiel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/10
0,00 € Obec Oravský Biely Potok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/19
0,00 € Obec Lomná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo