Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. August 2015
Zmluva o poskytnutí vráteného funkčného zdvihacieho zariadenia do užívania
NO1/OPPNKAPČ/SOC/2015/31620-002
0,00 € Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorovo Zákamenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
7. August 2015
Zmluva o poskytnutí vráteného funkčného zdvíhacieho zariadenia do užívania
NO1/OPPNKAPČ/SOC/2015/31620-0003
0,00 € Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
53/§51/2015 NO
0,00 € Obec Breza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
54/§51/2015 NO
0,00 € Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
55/§51/2015 NO
0,00 € Obec Oravská Polhora Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
56/§51/2015 NO
0,00 € Základná škola s materskou školou Vitanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
57/§51/2015 NO
0,00 € Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Tvrdošín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
58/§51/2015 NO
0,00 € Občianske združenie Lienka pre deti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
59/§51/2015 NO
0,00 € K&T INVEST s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
60/§51/2015 NO
0,00 € Oľga Kolejáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
61/§51/2015 NO
0,00 € Obec Rabča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
62/§51/2015 NO
0,00 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
63/§51/2015 NO
0,00 € Ingrid Grígľová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
64/§51/2015 NO
0,00 € Gymnázium Antona Bernoláka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
65/§51/2015 NO
0,00 € STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
66/§51/2015 NO
0,00 € CELSTA, s.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
67/§51/2015 NO
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
51/§51/2015 NO
0,00 € Centrum právnej pomoci Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
52/§51/2015 NO
0,00 € CMZ MATKA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
67/§51/2015
0,00 € Obec Ťapešovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo