Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Február 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2014/1
12/2014/1
0,00 € TaP, s.r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
10. Február 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2014/1
13/2014/1
0,00 € TaP, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
10. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
5/§51/2015 NO
0,00 € Centrum právnej pomoci Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
10. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
10/§51/2015 NO
0,00 € Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Tvrdošín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
10. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
11/§51/2015 NO
0,00 € Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
10. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
12/§51/2015 NO
0,00 € Mgr. Jana Šilláková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
10. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
13/§51/2015 NO
0,00 € AUTOCOM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
10. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
14/§51/2015 NO
0,00 € Obec Sihelné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
15/§51/2015 NO
0,00 € Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
16/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € KALAP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
17/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Jasle SLNIEČKO s.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
18/§51/2015 NO
0,00 € VAPOS ORAVA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
19/§51/2015 NO
0,00 € Daniela Genzorová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
20/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Michal Bugan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
21/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Igor Glonek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
22/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € Obec Ťapešovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. Február 2015
Dohoda 6/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
6/§ 50j/NS/2015 NO
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou Novoť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. Február 2015
Dohoda 7/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
7/§ 50j/NS/2015 NO
0,00 € ZŠ s MŠ Breza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25. Február 2015
Dohoda 8/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
8/§ 50j/NS/2015 NO
0,00 € Obec Babín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
3. Marec 2015
Dohoda o prevode telefónneho čísla
A8376019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo