Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-39
0,00 € AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
10. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 21.9.2021
ZP-2021-19-D1
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
10. Október 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-38
0,00 € Veterinárna ambulancia MVDr. Frey Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
10. Október 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-38
0,00 € Veterinárna ambulancia MVDr. Frey Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
10. Október 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-38
0,00 € Veterinárna ambulancia MVDr. Frey Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
11. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 29.9.2021
ZP-2021-29-D1
0,00 € Kynologický klub Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
11. Október 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-40
0,00 € Animal Plus Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
12. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 30.9.2021
ZP-2021-30-D1
0,00 € Kynologický klub Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
14. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 20.9.2021
ZP-2021-18-D1
0,00 € Veterinárna ambulancia Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
17. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 29.9.2021
ZP-2021-26-D1
0,00 € Peter Sklenka Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
22. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 22.10.2021
ZP-2021-38-D1
0,00 € Gazdovský dvor Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
23. Október 2022
Zmluva o prefakturovaní spotrebovaných energií
Z-2022-027
0,00 € SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
24. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 3.11.2021
ZP-2021-39-D1
0,00 € Kynologický klub Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
24. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 4.10.2021
ZP-2021-32-D1
0,00 € Kynologický klub Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
2. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 29.9.2021
ZP-2021-27-D1
0,00 € Veterinárna ambulancia Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
7. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 27.9.2021
ZP-2021-24-D1
0,00 € Kynologický klub Bebrava Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
10. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 29.9.2021
ZP-2021-28-D1
0,00 € Kynologický klub Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
11. November 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-41
0,00 € Juraj Linhart Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
14. November 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-42
0,00 € Martin Hollý Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
14. December 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-43
0,00 € MVDr. Mikuláš Zakucia Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra