Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-28
0,00 € Peter Spodniak SHR Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
23. Máj 2022
Dodávka potravín
Z-2022-011
0,00 € REFKA s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
30. Máj 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-29
0,00 € JK Severný vietor Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
30. Máj 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-30
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Jelšovce Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. Jún 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-32
0,00 € Madonan s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. Jún 2022
Návrh poistnej zmluvy č. 4619021087
Z-2022-013
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. Jún 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-31
0,00 € Jastrabá agro s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
9. Jún 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-33
0,00 € Združenie agropodnikateľov, družstvo Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
13. Jún 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-34
0,00 € AGROTOM s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
29. Júl 2022
Zhotovenie a montáž plastových okien
Z-2022-017
0,00 € HM Windows Nitra s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
15. September 2022
Dodávka potravín
Z-2022-019
0,00 € PPM LOGISTIC s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
21. September 2022
Prenájom plochy počas výstavy Agrokomplex 2023
Z-2022-020
0,00 € Agrokomplex Národné výstavisko, š.p. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
21. September 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-35
0,00 € MVDr. Tamás Vágó Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
21. September 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-36
0,00 € MVDr. Patrik Ondrušek Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. Október 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-37
0,00 € MVDr. Ľuboš Macháč Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve z 21.02.2022
Z-2022-004-D1
0,00 € CS-FRUIT s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. Október 2022
Darovacia zmluva - vecný dar
Z-2022-022
0,00 € SRRZ-RZ pri Strednej odbornej škole veterinárnej Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. Október 2022
Dohoda o postúpení práv a povinností
Z-2021-025
0,00 € FinQ Centrum n.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
7. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve z 21.9.2021
ZP-2021-20-D1
0,00 € DODMART s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
10. Október 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-39
0,00 € AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra