Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Návrh PZ - cestovné poistenie osôb
Z-2023-013
58,08 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
19. September 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 6450041106 (cestovné poistenie osôb)
Z-2023-025
45,23 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
17. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 6450041106 (cestovné poistenie osôb)
Z-2023-026
45,23 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
31. Máj 2022
Výroba nábytku - nové interiérové vybavenie ŠI po požiari 2. poschodia
Z-2022-012
32,00 € SOŠ drevárska, Pílska 7, Topoľčany Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
10. November 2023
Zmluva o financovaní nákladov programu Erasmus+ (2023-TCA-03-SK01-58)
Z-2023-034
19,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. Október 2022
Výroba nábytku - interiérové vybavenie nábytkom novovzniknutých izieb v ŠI
Z-2022-023
11,00 € SOŠ drevárska, Pílska 7, Topoľčany Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
13. Október 2022
Lyžiarsky výcvik 06.-10.02.2023
Z-2022-026
9,00 € WACHUMBA ck s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. Júl 2022
Darovacia zmluva
Z-2022-015
5,00 € SRRZ-RZ pri Strednej odbornej škole veterinárnej Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. Júl 2022
Darovacia zmluva
Z-2022-016
2,00 € SRRZ-RZ pri Strednej odbornej škole veterinárnej Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. December 2022
Zmluva o spolupráci pri výkone odbornej pedagogickej praxe študentov UKF v Nitre
Z-2022-029
1,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
13. Január 2023
Prenájom telocvične
Z-2023-001
1,00 € OZ HA3K Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
19. Január 2023
Prenájom telocvične
Z-2023-002
1,00 € Ing. Imrich Balko Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve z 21.02.2022
Z-2022-005-D1
0,00 € REFKA s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve z 17.01.2020
Z-2020-014-D1
0,00 € Fleming s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Dodávka identifikačných zariadení autoškoly
Z-2022-009
0,00 € GX SOLUTIONS a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-05
0,00 € Škola pre psov DamiDes Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-12
0,00 € T-Agro s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-11
0,00 € Monika Fišerová - JK FADEX Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-10
0,00 € Ranč Stará Hora s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
8. Apríl 2022
Zmluva na výkon odbornej praxe
ZP-2022-09
0,00 € MAYERRANCH s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra