Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Kúpna zmluva - gekončík nočný
Z-2023-040
436,00 € Ing. Tomáš Stanko Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
11. September 2023
Zámenná zmluva
Z-2023-024
360,00 € Attila Tóth Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
7. December 2023
Kúpna zmluva - correlophus ciliatus
Z-2023-042
350,00 € Ing. Richard Remiš Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
25. December 2023
Prenájom telocvične
Z-2023-045
300,00 € Peter Horný Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
25. December 2023
Prenájom telocvične
Z-2023-046
300,00 € Ľubomír Kleštinec Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
12. Január 2015
Zmluva o poskytnutí grantu: Aktivita nadnárodnej spolupráce v rámci programu Erasmus+
2014-TCA-008
286,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná odborná škola veterinárna, Nitra
6. Júl 2023
Darovacia zmluva
Z-2023-021
200,00 € BM KONZULTA s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
17. Máj 2024
Prenájom priestorov školy
Z-2024-014
170,00 € Andrea Nemešová Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
15. Jún 2022
Prenájom nebytových priestorov na konanie teraristickej a akvaristickej výstavy dňa 25.06.2022
Z-2022-014
160,00 € Ing. Mário Hojčuš Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
25. Máj 2023
Návrh PZ - cestovné poistenie osôb
Z-2023-012
153,25 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
27. Marec 2023
Prenájom priestorov školy
Z-2023-007
140,00 € Slovenská ortopedická a röntgenologická spoločnosť veterinárnych lekárov Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
30. Máj 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 6803114328 (cestovné poistenie osôb)
Z-2024-020
121,50 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
10. Júl 2023
Darovacia zmluva
Z-2023-022
100,00 € Agrobiosfer s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
30. Máj 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 6450050479 (cestovné poistenie osôb)
Z-2024-022
82,88 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
30. Máj 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 6450050514 (cestovné poistenie osôb)
Z-2024-023
82,88 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
24. Jún 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 6450051337 (cestovné poistenie osôb)
Z-2024-026
78,40 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
2. Jún 2023
Návrh PZ - cestovné poistenie osôb
Z-2023-015
65,12 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
2. Jún 2023
Návrh PZ - cestovné poistenie osôb
Z-2023-014
65,12 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
30. Máj 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 6803114286 (cestovné poistenie osôb)
Z-2024-019
59,13 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
30. Máj 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 6803114336 (cestovné poistenie osôb)
Z-2024-021
59,13 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra