Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2021-003610 zo dňa 04.02.2021, názov projektu: „Zlepšenie dostupnosti služieb obyvateľov MRK v meste Modrý Kameň“, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y458
D01_SEP-IMRK2-2021-003610
343 122,14 € Mesto Modrý Kameň Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
3. Júl 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo ZM_SEP-IMRK2-2022/004875 uzavretej dňa 16.07.2022
DOH_SEP-IMRK2-2022-004875
1 299 992,80 € Obec Čirč Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
3. Júl 2023
Dodatok č.02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2019-002948 zo dňa 7.10.2019, k dodatočnému poskytnutému príspevku
D02_SEP-IMRK2-2019-002948
258 750,00 € Mesto Spišské Vlachy Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
3. Júl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D03_SEP-IMRK2-2019-002299
31 386,50 € obec Svinia Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
3. Júl 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu
DOH_SEP-IMRK2-2019-002953
989 681,60 € Mesto Lipany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
30. Jún 2023
Dohoda o splátkach - DOS/312061ALA8/01
DOS/312061ALA8/01
11 210,00 € Obec Šarišská Trstená Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
29. Jún 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo
DOH_SEP-IMRK2-2018-001942
312 007,29 € Obec Liptovská Teplička Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314021DGC1
8 991 814,94 € Ministerstvo spravodlivosti SR Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
19. Jún 2023
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2021-003003
82 313,59 € Obec Slovenská Ves Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
7. Jún 2023
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZM_SEP-IMRK3-2022-004295 UZAVRETEJ DŇA 11.4.2022
DOH_SEP-IMRK3-2022-004295
0,00 € Obec Marcelová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
30. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2019-003004
246 694,89 € Obec Lok Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
26. Máj 2023
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2021-003659
75 204,51 € Obec Vyšný Žipov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
26. Máj 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-2022/004546
1 171 420,83 € Obec Bátka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
26. Máj 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-2021-003576
297 918,49 € Obec Ďurkov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2019-003003 zo dňa 29.10.2019
D01_SEP-IMRK2-2019-003003
650 792,29 € Obec Parchovany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
22. Máj 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_ SEP-IMRK2-2022-005152
304 184,97 € Obec Hranovnica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
19. Máj 2023
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZM_SEP-IMRK2-2022-005133 UZAVRETEJ DŇA 9. septembra 2022
DOH_SEP-IMRK2-2022-005133
105 039,51 € Mesto Giraltovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17. Máj 2023
Dodatok č. 01 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2_2021-003552
286 460,77 € mesto Vrútky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
15. Máj 2023
Dohoda o splátkach - Obec Malý Slavkov
DOS/312061V413/01
38 546,25 € Obec Malý Slavkov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
15. Máj 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POVERENÍ NA VYKONÁVANIE ČASTI ÚLOH RIADIACEHO ORGÁNU SPROSTREDKOVATEĽSKÝM ORGÁNOM A O ZODPOVEDNOSTIACH SÚVISIACICH S TÝMTO POVERENÍM EV. Č. 680/2023 ZO DŇA 12.04.2023
1087/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)