Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2020-003919
240 419,60 € obec Družstevná pri hornáde Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
28. Júl 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-220-003785
434 005,09 € Obec Bzovík Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
27. Júl 2023
Dodatok č. 03 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D03-SEP-IMRK2-2016-000820
219 337,20 € Obec Ďurkov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
27. Júl 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2021-003561
182 670,03 € Obec Breznica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
27. Júl 2023
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_ SEP-IMRK2-2021-003001
390 154,35 € Obec Hermanovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
26. Júl 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo
DOH_SEP-IMRK2-2020-003675
225 110,73 € Obec Prosačov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
26. Júl 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo
DOH_SEP-IMRK2-2021-004389
204 841,79 € Obec Čachtice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
26. Júl 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2020-003930
63 766,72 € Obec Holumnica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17. Júl 2023
DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2020-003767 zo dňa 25.11.2020, k dodatočnému poskytnutému príspevku
D1_ SEP-IMRK2-2020-003767
54 907,77 € Obec Prakovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17. Júl 2023
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2019/002974 zo dňa 21. októbra 2019, k dodatočnému poskytnutému príspevku
D01_SEP-IMRK2-2019-002974
51 140,06 € Obec Hlinné Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17. Júl 2023
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2020-003946 zo dňa 23.12.2020, k dodatočnému poskytnutému príspevku
D1_SEP-IMRK2-2020-003946
103 258,83 € Mesto Moldava nad Bodvou Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17. Júl 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu č. DOH_SEP-IMRK2-2021/003904
DOH_SEP-IMRK2-2021/003904
266 531,29 € Obec Držkovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
14. Júl 2023
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZM_SEP-IMRK2-2019-002560 UZAVRETEJ DŇA 20. júna 2019
DOH_ SEP-IMRK2-2019-002560
202 300,00 € Obec Malá Domaša Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
14. Júl 2023
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZM_SEP-IMRK2-2020-003119 UZAVRETEJ DŇA 8. júna 2020
DOH_ SEP-IMRK2-2020-003119
439 618,54 € Mesto Martin Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
14. Júl 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-2019-002967
1 131 678,52 € Obec Richnava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
14. Júl 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. DOH_SEP-IMRK2-2022-004715
DOH_SEP-IMRK2-2022-004715
1 192 466,04 € Obec Hodejov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
14. Júl 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. DOH_SEP-IMRK2-2022-004724
DOH_SEP-IMRK2-2022-004724
496 929,25 € Obec Hodejov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
11. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2020/004035 zo dňa 02.02.2021, názov projektu: „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Čakanovce“, kód projektu v ITMS2014+: 312061X894
D01_SEP-IMRK2-2020-004035
235 726,40 € Obec Čakanovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
10. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2019-002565
678 696,76 € obec Hniezdne Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
10. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2020-003674
60 410,71 € obec Vechec Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)