Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_ SEP-IMRK2-2020-003912
114 809,81 € Obec Rožkovany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
18. September 2023
Dodatok č.01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2021-003029
D01_SEP-IMRK2-2021-003029
203 565,09 € Obec Jelenec Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
14. September 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-2022-005053
2 100 000,00 € Obec Širkovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
12. September 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022-005191
45 093,34 € Obec Širkovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
11. September 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2021-004096
76 297,74 € Obec Lukov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. September 2023
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2021- 004394 zo dňa 21. septembra 2021
D01_SEP-IMRK2-2021-004394
126 382,84 € obec Zliechov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. September 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01-SEP-IMRK2-2021-004638
14 999,60 € Mesto Spišská Nová Ves Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
25. August 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_ SEP-IMRK2-2021-003536
250 000,00 € Obec Bežovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
25. August 2023
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2018-002046
97 741,67 € Obec Rankovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
18. August 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
DOH_SEP-IMRK2-2021-004721
825 202,69 € Obec Nitra nad Ipľom Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
14. August 2023
Dohoda o splátkach - Obec Kecerovce
DOS/312061N063/01
174 199,01 € Obec Kecerovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
11. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2019-001677
175 326,18 € Obec Čierny Brod Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
11. August 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-2019-003235
537 106,22 € Mesto Sečovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
9. August 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2019-002174
128 328,60 € Obec Gánovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. August 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo ZM_SEP-IMRK2-2019-003240 uzavretej dňa 13. decembra 2019
DOH_SEP-IMRK2-2019-003240
845 380,72 € Obec Toporec Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. August 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo ZM_SEP-IMRK2-2021/003505 uzavretej dňa 10. februára 2021
DOH_SEP- IMRK2-2021/003505
477 579,39 € Obec Sady nad Torysou Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. August 2023
Dohoda o splátkach - Obec Kurov
DOS/312061D396/01
7 825,62 € Obec Kurov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. August 2023
Dodatok č. 05 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D05_SEP-IMRK2-2018-001932
305 038,77 € Obec Slavošovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
7. August 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-2022-004830
1 300 000,00 € Obec Slovenská Ves Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
7. August 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-2020/003760
381 020,00 € Obec Víťaz Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)