Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022-004816
1 809 993,45 € Obec Varhaňovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
18. Október 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2023-004575
1 999 805,44 € Obec Jasov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
18. Október 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022-005193
1 045 041,98 € Obec Brekov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
18. Október 2023
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2018-001937
306 633,60 € Obec Hajnáčka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
18. Október 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2021-004027
113 093,97 € Obec Krásny Brod Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
18. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022-005051
235 057,27 € Obec ŠIndliar Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2022-004874 zo dňa 10. augusta 2022, názov projektu: „Rekonštrukcia kanalizácie v prostredí MRK v obci Lubeník“, kód projektu v ITMS2014+: 312061BRU6
D01_SEP-IMRK2-2022-004874
448 763,50 € Obec Lubeník Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
16. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam - Rómske srdcia - Romane Jíle
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam - Rómske srdcia - Romane Jíle
150 000,00 € Rómske srdcia - Romane Jíle Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
6. Október 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2021-004832
144 962,30 € obec Hencovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
3. Október 2023
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2- 2020-003910 zo dňa 28.decembra 2020
D01_SEP- IMRK2-2020-003910
153 610,19 € obec Šamudovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
29. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2021-004092
32 639,00 € obec Vrbov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
27. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2020- 003906 zo dňa 29. decembra 2020
D01_ SEP-IMRK2-2020-003906
199 047,34 € Obec Močenok Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
26. September 2023
Dodatok č.01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2021-004084 zo dňa 17. júna 2021
D01_SEP-IMRK2-2021-004084
31 380,00 € Obec Jasov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
25. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2021-004402 zo dňa 11.októbra 2021, názov projektu: „Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Lontov“, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y441
D01_SEP-IMRK2-2021-004402
200 185,17 € Obec Lontov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
25. September 2023
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2020-004000
215 766,93 € Obec Pavlovce nad Uhom Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
25. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2020-003794
321 364,25 € mesto Modrý Kameň Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
25. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2020-004076
71 902,30 € obec Mirkovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
20. September 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-2021-003559
129 595,20 € Obec Richnava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
18. September 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2--2019-003169
159 961,14 € OBČIANSKE ZDRUŽENIE NA OCHRANU MATKY A DIEŤAŤA Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
18. September 2023
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2017-001230
249 035,72 € Obec Rožkovany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)