Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022-004800
45 624,00 € Obec Varadka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022/005225
92 386,51 € Obec Terňa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24. Október 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-MRK2-2022/004789
266 036,07 € Obec Krivany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022/005131
243 351,20 € Obec Bátka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24. Október 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-2019-002980
986 553,27 € Obec Zlaté Klasy Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022/005122
202 669,50 € Obec Lúčky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2023-004673
217 533,39 € Mesto Dobšiná Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2023-004674
157 662,99 € Mesto Dobšiná Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022/005130
1 534 420,57 € Mesto Dobšiná Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24. Október 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-2020-003788
366 562,84 € Obec Batizovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022-004878
654 044,78 € Obec Chmeľov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24. Október 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-MRK2-2022/004877
151 736,06 € Obec Krivany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24. Október 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022/004784
51 071,78 € Obec Krivany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
23. Október 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022-005124
162 739,34 € Obec Krivany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
23. Október 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022-005199
198 012,50 € Obec Slovenská Volová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
21. Október 2023
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo ZM_SEP-IMRK2-2017-001062 zo dňa 10. augusta 2017
D01_SEP-IMRK2-2017-001062
257 500,00 € Mesto Medzilaborce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
21. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022-005052
629 348,65 € Obec Svinica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
21. Október 2023
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2021-003560
201 937,92 € Obec Chrámec Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
20. Október 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2021-003032
122 458,00 € Obec Kačanov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
19. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2020-003991
495 517,20 € obec Čirč Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)