Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. November 2023
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2- 2021/004824 zo dňa 15. decembra 2021, názov projektu: „NOVOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI HRNČIARSKA VES“
D01_SEP-IMRK2-2021/004824
200 358,71 € Obec Hrnčiarska Ves Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
6. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2019-003234 zo dňa 13. decembra 2019, k dodatočnému poskytnutému príspevku
D01_SEP-IMRK2-2019-003234
121 762,54 € Obec Veľká Ida Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
3. November 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022-004782
129 380,99 € Obec Varhaňovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
2. November 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_ZM_SEP-IMRK2-2022-005219
854 633,55 € Obec Plešivec Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
2. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
01_SEP-IMRK4-2023/004174
455 698,76 € Mesto Fiľakovo Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
2. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022-005134
106 345,84 € Obec Kojšov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
2. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_ZM_SEP-IMRK2-2022/005230
168 890,95 € Obec Hniezdne Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
31. Október 2023
Dodatok č. 02 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2020-003762
110 880,00 € Obec Rapovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
30. Október 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2021-003660
885 432,81 € Mesto Sládkovičovo Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
27. Október 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2021-003055
88 128,12 € Obec Zemplínska Teplica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
27. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D03_SEP-IMRK2-2018-001975
345 548,00 € obec Markušovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
27. Október 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01-SEP-IMRK2-2022-004787
55 999,46 € Mesto Michalovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
27. Október 2023
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2022- 005127 zo dňa 26. septembra 2022, názov projektu: „Vybudovanie infraštruktúry na Festivalovej ulici vo Svidníku - II. etapa“,
D01_SEP-IMRK2-2022-005127
13 913,08 € Mesto Svidník Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
26. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022-005143
248 986,05 € Mesto Martin Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
26. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku1
D01_SEP-IMRK2-2022-005042
115 006,23 € Obec Nižná Myšľa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
26. Október 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022-005149
0,00 € Obec Zemplínska Teplica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
25. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022-005054
1 300 000,00 € Obec Petrovce nad Laborcom Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
25. Október 2023
Dodatok č. 02 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2018-001781
145 624,80 € obec Janova Lehota Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24. Október 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2021-004265
111 673,85 € Obec Varadka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24. Október 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2021-004726
30 013,09 € Obec Varadka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)