Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
PPZ-NCODK-OENV3-2023/035011-14
74 508,00 € Mayer/McCann Erickson s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
2. December 2023
DODATOK Č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2020- 003946 zo dňa 23.12.2020, k dodatočnému poskytnutému príspevku č. 2
D2_SEP-IMRK2-2020-003946
176 203,03 € Mesto Moldava nad Bodvou Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
28. November 2023
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2023-004575
184 657,08 € Obec Jasov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
28. November 2023
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2022-005035
335 502,02 € Obec Ostrovany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
28. November 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-2021-003541
367 442,29 € Obec Muránska Dlhá Lúka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
28. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2020-003777
587 837,86 € obec Mirkovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
27. November 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022-005035
0,00 € Obec Ostrovany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
22. November 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2023-004574
343 720,72 € Obec Varhaňovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
15. November 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022-004976
416 678,96 € Obec Sedliská Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
15. November 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. OAKZ Z-310031DMV2, názov projektu: „Posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby III"
OAKZ-Z-310031DMV2
5 161 277,08 € Horská záchranná služba Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
14. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_ZM_SEP_IMRK2_2022-005119
68 652,05 € Obec Košické Oľšany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
9. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022-005036
608 196,13 € Obec Turňa nad Bodvou Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
9. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022/005121
329 841,98 € Obec Zlaté Klasy Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
9. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022/005222
280 775,75 € Mesto Zlaté Moravce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
9. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2023/004590
331 304,00 € Mesto Fiľakovo Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. November 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005192
DOH-SEP-IMRK2-2022-005192
275 789,65 € Obec Svinica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. November 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
SEP-OO-2023/005018
8 280,00 € ACTLY s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. November 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003578
DOH_SEP-IMRK2-2021-003578
0,00 € Obec Kamenná Poruba Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
7. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2023-004675
5 811 422,45 € Obec Jasov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
7. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022-005039
143 772,12 € Obec Huncovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)