Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_ SEP-IMRK2-2020-003921
289 607,66 € Obec Kráľovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
11. Máj 2023
Dohoda o splátkach - DOS/312061C348/02
DOS/312061C348/02
9 596,49 € Obec Čaklov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
11. Máj 2023
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
DOH_ SEP-IMRK2-2021-005013
108 049,75 € Obec Práznovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
11. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D03_SEP-IMR2-2018-001798
493 944,20 € obec Plešivec Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
9. Máj 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2021/004817
57 818,54 € Obec Veľký Blh Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
4. Máj 2023
Dodatok 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2017-001044
116 952,10 € Obec Drahňov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
27. Apríl 2023
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením
680/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
14. Apríl 2023
Dohoda o splátkach - DOS/312051S531/01
DOS/312051S531/01
6 533,20 € Obec Blatné Remety Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
13. Apríl 2023
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZM_SEP-IMRK2-2019-003000 UZAVRETEJ DŇA 7.10.2019
DOH_SEP-IMRK2-2019-003000
277 316,35 € obec Vikartovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
13. Apríl 2023
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2020-003924
48 175,49 € mestská časť Košice - Krásna Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
13. Apríl 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-2021-003506
506 615,28 € obec Bačkov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
13. Apríl 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-2020-003114
319 085,71 € Mesto Sládkovičovo Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
13. Apríl 2023
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2019-002250
173 672,16 € Obec Petrovany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2023-004675
5 811 422,45 € Obec Jasov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2023-004676
39 243,00 € Obec Jasov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
5. Apríl 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-2019-003233
0,00 € Obec Vítkovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2023-004673
217 533,39 € Mesto Dobšiná Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2023-004674
157 662,99 € Mesto Dobšiná Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
4. Apríl 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_ SEP-IMRK2-2019-002150
348 311,86 € Obec Santovka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
28. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2017-000809
615 294,04 € Obec Mníšek nad Hnilcom Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)