Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2024
DODATOK Č. 02
D02_SEP-IMRK3-2021-004243
0,00 € Mesto Medzev Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. Január 2024
DODATOK Č. 01
D01_SEP-IMRK2-2020-003928
0,00 € Obec Slavkovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
4. Január 2024
DODATOK Č. 02
D02_SEP-IMRK2- 2019-003162
0,00 € Obec Vojany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
4. Január 2024
DODATOK Č. 02
D02_SEP-IMRK2-2019-003243
0,00 € Obec Krížová Ves Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
4. Január 2024
DODATOK Č. 03
D03_SEP-IMRK2-2019-003243
0,00 € Obec Krížová Ves Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
4. Január 2024
DODATOK Č. 01
D01_SEP-IMRK2-2019-001569
0,00 € Obec Vyšný Orlík Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
4. Január 2024
DODATOK Č. 03
D03_SEP-IMRK2-2019-002948
41 550,00 € Mesto Spišské Vlachy Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
4. Január 2024
DODATOK Č. 01
D01_SEP-IMRK2-2021-004841
0,00 € Obec Kameňany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
4. Január 2024
DODATOK Č. 03
D03_SEP-IMRK2-2019-003222
0,00 € Obec Ľubotín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
4. Január 2024
DODATOK Č. 01
D01_SEP-IMRK2-2020-004024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
4. Január 2024
DODATOK Č. 02
D02_SEP-IMRK2-2018-001959
0,00 € Obec Jakubovany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
4. Január 2024
DODATOK Č. 01
D01_SEP-IMRK2-2021-004400
0,00 € Obec Hodruša-Hámre Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
4. Január 2024
DODATOK Č. 01
D01_ SEP-IMRK2-2019-002992
0,00 € Obec Rožkovany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
4. Január 2024
DODATOK Č. 01
D01_SEP-IMRK2-2021/004710
0,00 € Obec Kobeliarovo Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
29. December 2023
DOHODA O PRECHODE PRÁV A POVINNOSTÍ
900/2023
0,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
29. December 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo ZoNFP
DOH_SEP-IMRK2-2022/005037
330 497,77 € Obec Marhaň Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2019-002163
185 396,38 € Obec Blatné Remety Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2020/004050
227 395,64 € Obec Vojčice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_ SEP-IMRK2-2020-003780
770 194,43 € Obec Drienov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
28. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 31637/2015 zo dňa 08.07.2015
155169/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)